5 najlepszych lokat

Eksperci rynku finansowego przyznają, że trudno jest wskazać jedną najlepszą lokatę, która spełniałaby oczekiwania wszystkich inwestorów. Wiele zależy od potrzeb i możliwości klientów banków. Wiadomo na pewno, że dzisiaj dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów lokat, które najchętniej zakładają Polacy.

Lokata krótkoterminowa

Lokata krótkoterminowa cieszy się największą popularnością. Wszystko dlatego, że Polacy nadal nie chcą lokować środków na długi czas. Interesuje ich lokata 1 miesięczna, lokata 3 miesięczna albo lokata 6 miesięczna. Rzadko kiedy zakładają te, które wymagają „zamrożenia” oszczędności na dłużej niż rok.

Okazuje się jednak, że to właśnie inwestowanie w długim okresie może być bardziej efektywne. Polacy wolą jednak zarobić mniej, ale pewniej i mając pełną kontrolę nad zgromadzonymi środkami. Lokaty krótkoterminowe umożliwiają również wniesienie kapitału o niewielkiej wartości. Polacy najchętniej rozdzielają swoje oszczędności i zakładają kilka lokat jednocześnie.

Lokata na jeden dzień

Lokata jednodniowa jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z inwestowaniem zgromadzonych oszczędności. Główną zaletą jest konieczność „zamrożenia” środków tylko na jeden dzień. Po dobie środki są zwracane inwestorowi wraz z odsetkami. Oprocentowanie takich lokat nie jest wysokie, ale inwestor może lokować duże sumy kapitału bez ograniczeń czasowych. Taki proces pozwala zarabiać i dowolnie dysponować pieniędzmi.

Lokata długoterminowa – rentierska

To produkt skierowany do Polaków, którzy mogą cieszyć się sporymi oszczędnościami. Taką lokatę zakłada się na minimum rok. Ograniczeniem jest w tym przypadku nieco niższe oprocentowanie, ale ogromną zaletą wypłacanie odsetek na konto klienta co pewien czas. Inwestor nie musi więc czekać na zarobek to końca trwania umowy z bankiem, bo otrzymuje zyski w regularnych odstępach czasu.

Lokata ze względu na wysokość kapitału

Inwestorzy cenią sobie produkt, jakim jest lokata 3 miesięczna, roczna czy jakakolwiek inna ze względu na czas obowiązywania, bo równocześnie pozwala ona decydować o wysokości kapitału, jaki zostanie zainwestowany. Ciekawostką jest fakt, że Polacy najczęściej lokują w ten produkt banku nie więcej niż 10 tysięcy złotych. Jednocześnie uznają lokatę bankową za instrument w pełni bezpieczny, nieobarczony ryzykiem utraty wniesionego kapitału.

Lokata w banku zakłada możliwość generowania zysków przy minimalnym wkładzie finansowym w wysokości 500 złotych. Górna granica inwestowanych środków nie jest ustalona. Inwestor może podjąć tę decyzję indywidualnie. Im więcej środków zostanie ulokowanych, a lokata zostanie założona na długi okres, tym na większe zyski może liczyć inwestor.

Lokata z funduszem

Chociaż Polacy nadal boją się inwestować w instrumenty, które wiążą się z ryzykiem utraty wniesionego kapitału, to wykazują coraz większe zainteresowanie produktami łączonymi. Jednym z nich jest lokata bankowa z funduszem inwestycyjnym. Inwestowanie polega w tym przypadku na rozdzieleniu kapitału na dwie części. Jedna trafia na bezpieczną lokatę, druga zostaje zainwestowana w fundusz. W najgorszej sytuacji inwestor utraci tylko część oszczędności.