Być krok przed konkurencją Programy Ambasadorskie zwiększające szanse na rynku pracy

Problem niedopasowania nabytych w trakcie studiów umiejętności do oczekiwań pracodawców coraz częściej dotyka świeżo upieczonych absolwentów. Wciąż zbyt mało uczelni dostosowuje ofertę edukacyjną do wymogów współczesnego biznesu.  Część młodych ludzi rozumie potrzeby rynku i nabywa cenne doświadczenie w czasie dodatkowych staży i praktyk, jednak tylko niecałe 10% wybiera Programy Ambasadorskie. Jakie są zalety tej formy pozauczelnianej aktywności?

 

Nie od dziś wiadomo, że ani dostanie się na wymarzony kierunek studiów, ani nawet doskonałe stopnie i wzorowo napisana praca magisterska nie gwarantują późniejszego sukcesu na rynku zawodowym. Silna konkurencja wśród świeżo upieczonych absolwentów sprawia, że wygrywają ci, którzy oferują pracodawcy wartość dodaną w postaci bonusowych, nieujętych programem nauczania kompetencji. Zdaje sobie z tego sprawę coraz więcej studentów, jednak wciąż nie wszyscy. Według danych z ubiegłorocznego raportu „Przyszłe Kadry Polskiej Gospodarki” opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ponad 1/3 studentów nie uczestniczyła w żadnych praktykach ani stażach. Ponadto 75% badanych nie wzięła udziału w żadnych dodatkowych kursach, szkoleniach czy warsztatach.

 

Tymczasem programy nauczania szkół wyższych nie zawsze nadążają za współczesnymi biznesowymi trendami. Jak wynika z innego badania PARP „Bilans Kapitału Ludzkiego”, pomimo szerokiej oferty edukacyjnej polskich uczelni, rynek pracy boryka się obecnie z problemem niedopasowania umiejętności kandydatów do oczekiwań pracodawców. Istnieją co prawda uczelnie wyższe, które opracowują programy nowych kierunków we współpracy z działającymi w danym regionie przedsiębiorstwami, tak aby kształcić kadrę „szytą na miarę biznesu”. Pozytywnym przykładem są placówki rzeszowskie (Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Wyższa Szkoła Prawa i Administracji) czy Uniwersytet Łódzki, który do swojej oferty edukacyjnej wprowadził nowatorski kierunek „Lingwistyka dla biznesu” utworzony we współpracy z globalnymi firmami Infosys BPO Poland oraz Globalnym Centrum Biznesowym Hewlett-Packard. Często jednak uczelniany program nie spełnia oczekiwań studentów ani przyszłych pracodawców. Warto wówczas poświęcić czas na odpowiedni dobór dodatkowych, pozauczelnianych aktywności.

 

Okazji do zdobycia cennego doświadczenia jest wiele: aktywna działalność w kołach naukowych, praktyki, staże czy Programy Ambasadorskie. Warto przyjrzeć się tej ostatniej, dość mało jeszcze popularnej formie atywności studenckiej. Jest to rodzaj współpracy pomiędzy firmą lub organizacją branżową a środowiskiem uniwersyteckim, w ramach której wybrani studenci reprezentują dany podmiot na swojej uczelni lub wydziale oraz odpowiadają za kontakt z władzami i wykładowcami.  Dzięki Programowi student ma możliwość uczestniczenia w warsztatach i szkoleniach, budowania sieci kontaktów branżowych, bliższego poznania struktury firmy i specyfiki pracy w danym sektorze. Niektóre organizacje traktują udział w Programach Ambasadorskich nawet jako wstępną rekrutację. Zaletą udziału w tego typu współpracy jest możliwość dostosowania działań do indywidualnych potrzeb studenta, dzięki czemu tok programu nie koliduje z nauką. Z racji tego, iż coraz więcej firm oferuje udział w Programach Ambasadorskich niezwykle ważny jest odpowiedni dobór branży, która najbardziej nas interesuje. Jednym z nurtów, któremu z pewnością warto się przyjrzeć w kontekście planowania kariery jest Outsourcing. – jeden z najprężniej rozwijajacych się sektorów w kraju.

 

Branża BPO/SSC w Polsce to obecnie blisko 200 tysięcy zatrudnionych osób. Polski rynek pracy w Outsourcingu jest największy w Europie, a jego wzrost utrzymuje się na poziomie 15-18% rok do roku. Z myślą o studentach, którzy trend ten odbierają jako wskazówkę w planowaniu ścieżki zawodowej stworzyliśmy specjalny Program Ambasadorski umożliwiający zdobycie szerokiej wiedzy, doświadczenia oraz kontaktów w branży outsourcingowej. Do programu zaproszeni są studenci II, III i IV roku studiów cechujący się zaangażowaniem, innowacyjnym, twórczym myśleniem, zdolnościami organizacyjnymi i łatwością nawiązywania kontaktów – mówi Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio.

 

Czas trwania Programu to jeden rok akademicki. Ambasadorowie Pro Progressio współpracują z Fundacją w celu szerzenia wiedzy o outsourcingu i nowoczesnych usługach dla biznesu na swoich uczelniach. Mają wpływ na organizację wykładów, szkoleń i prelekcji dla studentów, takich jak na przykład Projekt Outsourcing Market Leaders Academy w Szkole Głównej Handlowej. Ambasadorowie dzięki współpracy z Fundacją Pro Progressio, mają także dostęp i możliwość współpracy z największymi w Polsce mediami branży outsourcingu jakimi są OutsourcingPortal i magazyn Outsourcing&More. Studenci mogą sprawdzić się w zadaniach obejmujących marketing, Project Management, PR czy HR.  Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod linkiem:  HYPERLINK „http://www.proprogressio.pl/pl/o-fundacji/ambasadorowie-na-uczelniach.html” http://www.proprogressio.pl/pl/o-fundacji/ambasadorowie-na-uczelniach.html.

In : Biznes

Related Articles