Czym tak naprawdę jest blogosfera?

Nowoczesne media to nowoczesne rozwiązania, których wcześniej nie mogliśmy poznać. To Internet mógł i spowodował rozwój kultury bloga a więc swoisty powrót do logosfery – przestrzeni, w której słowo stało się źródłem wszystkiego, kultury dyskusji. Tymczasem na kanwie tegoż właśnie określenia powstało inne – blogosfera. Co oznacza i czym tak naprawdę jest?

Czym jest blogosfera?

To niezwykłe zjawisko to znak XXI wieku. Jego niemalże dwie dekady przyniosły nam rozwój komunikacji i zmianę punktu widzenia z indywidualnej na społecznościową. O ile bowiem blog jest tylko środkiem do przekazywania informacji, o tyle blogosfera jest zjawiskiem społecznym, swoistą siecią powiązań między blogami, a raczej ich autorami. Blogosfera to połączone ze sobą blogi, które przeplatają się osobami twórców, dzięki czemu tworzą nową, całkowicie niezależną i opartą na innych niż dotychczasowe wartościach.

Fizyczne narzędzia blogosfery

Wspólne nici, łączące blogi ze sobą muszą korzystać z dozwolonych w przestrzeni internetowej środków. Takimi środkami są między innymi:

  • Blogroll – czyli specjalna lista linków do innych blogów. Blogi, które pojawiają się na innych blogach są zazwyczaj wrzucane przez autorów osobiście, np. dlatego, że są przez nich czytane. Mogą też się tam znaleźć na zasadzie wzajemności.
  • Komentarze – dość proste i banalne działanie komentarzy opiera się na zostawianiu opinii pod konkretnymi wpisami. W nich można także pozostawiać linki do własnych blogów.
  • TrackBack – czyli swoiste cytowanie. To sposób przytaczania czyjejś wypowiedzi z blogosfery, która odwołuje się do tego co przeczytane, za pomocą tego, co napisane w innym miejscu. W ten sposób tworzy się sieć powiązań pomiędzy blogami.

Blogosfera korzysta z różnych możliwości kontaktu tworząc coś, co skupia się na przekazywaniu informacji i opinii które znajdują się w różnych miejscach internetu. Dzięki temu twórcy nie tylko starają się reklamować własną twórczość, ale także współtworzyć dodatkową przestrzeń.