Dział relacji inwestorskich – najbardziej pożądany element w spółce

Każda spółka giełdowa w swoim interesie powinna posiadać w strukturach co najmniej jednego pracownika odpowiedzialnego za relacje inwestorskie. Pozyskanie przez firmę kompetentnego pracownika posiadającego interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa oraz marketingu w tym PR i IR jest warte każdych pieniędzy. Z definicji jest to jedna z najważniejszych osób w przedsiębiorstwie. Wystarczy spojrzeć na przykłady jakie płyną do nas zza oceanu. Spółki, które zrozumiały znaczenie relacji inwestorskich, osiągały szybszy wzrost wartości w porównaniu z konkurentami i często w swoich branżach zdobyły czołowe pozycje…

Przykładami mogą być firmy od wielu lat nagradzane za najlepsze relacje inwestorskie, tj. General Electric (już w 1953 roku jako pierwsza firma na świecie powołała zespół relacji inwestorskich). Amerykańska koncepcja prowadzenia prawidłowych relacji IR ma prosty schemat – przede wszystkim wzrost kursu akcji, inne działania mają nie przeszkadzać w prowadzeniu nadrzędnej strategii, a jedynie je stymulować. Europejskie podejście zwraca uwagę na komplementarność działań w tym kontakt z mediami, tak aby nie powstawały „luki informacyjne” mogące wpływać na znaczne wahania kursu akcji, a tym samym na godziwą wycenę przedsiębiorstwa.

W nowoczesnym podejściu sekcję relacji inwestorskich w spółkach giełdowych można porównać do działów sprzedaży. Różnicą jest oferowany i kreowany produkt. Dział IR jest odpowiedzialny za podejmowanie działań wpływających na wzrost kursu akcji. Ich głównym celem nie jest prowadzenie dobrych praktyk komunikacyjnych, choć niektóre spółki narzucają na siebie ten rygor dbając o transparentność, lecz dbanie o wysoki poziom kapitalizacji przedsiębiorstwa. Zarząd nie skupia się na zyskach pojedynczych akcjonariuszy, lecz na strategii długoterminowej wpływającej na wzrost wyceny spółki. W zależności od struktury właścicielskiej, a w szczególności gdy przedstawiciele zarządu są w posiadaniu znacznych pakietów akcji, wysoka wycena przedsiębiorstwa jest czynnikiem mobilizacyjnym wpływającym na efektywność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Co zrobić w przypadku braku odpowiedniego działu z firmie?
Jednym z lepszych rozwiązań jest współpraca z zewnętrzną agencją, która specjalizuje się w tego typu działaniach. Wówczas spółka otrzymuje wsparcie doświadczonych ludzi, którzy pomogą w każdym etapie rozwoju firmy. Bardzo często jest to najlepsze rozwiązanie z uwagi na kompleksową obsługę oraz dużo większą efektywność działań w stosunku do np. zatrudnionego w firmie pracownika, który odpowiadałby za prowadzenie strategii relacji inwestorskich.

Milena Gocejna
Agencja PR Future Advert

In : Biznes

Related Articles