Emisja CO2 generowana przez taksówki mogłaby zmniejszyć się niemal trzykrotnie

Polskimi drogami porusza się blisko 100 000 legalnych taksówek. Szacuje się, że nielegalnie, pod szyldem taxi albo jako operator aplikacji, działa ok. 50 000 aut. Łącznie pokonują dziennie ok. 3 750 000 km emitując ok. 900 ton CO2 każdego dnia. Dane są bardzo niepokojącetransport drogowy jest w ok. 20% odpowiedzialny za emisję CO2 i tym samym znacznie wpływa na zanieczyszczenie środowiska.

Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest wiele, m.in.: domowe piece grzewcze, elektrownie węglowe, zakłady przemysłowe, a także transport samochodowy. Taksówki, generując kilkaset ton CO2 dziennie znacznie przyczyniają się do trudnej sytuacji środowiskowej.

Średnia emisja dwutlenku węgla na jeden kilometr przejechany przez samochód osobowy wynosi około 160 gram (dane dla UE). To już bardzo dużo, a ponadto liczby te obejmują jedynie bezpośrednie spalanie paliwa przez samochód. Zanim znalazło się ono w baku auta przeszło proces, który wygenerował kolejne 20% zużycia energii (wydobycie ropy, transport rafinerii, przetworzenie
i dowiezienie na stację).

W Polsce większość taksówek to auta nieekologiczne, mające średnio 10 lat. Średnia emisja CO2
na 1 km przejechany przez taką taksówkę w korkach wnosi aż 240g/km. Taksówki i inni przewoźnicy pokonując około 3 750 000 km każdego dnia znacznie przewyższają normy UE.

  • Dzienna emisja spalin CO2 dla około 10 letnich taksówek i innych przewoźników to ok. 900 ton
  • taksówki ekologiczne, w tym hybrydowe generują jedynie 375 ton

Jeśli wszystkie taksówki w Polsce byłyby autami ekologicznymi i hybrydowymi, a taksówkarze przestrzegaliby zasad eco-drivingu i dbali o stan techniczny auta, emisja CO2 zmniejszyłaby się niemal trzykrotnie.

W autach elektrycznych bezpośrednia emisja CO2 jest zerowa. Pośrednia emisja CO2 samochodów elektrycznych powstaje wyłącznie przy ładowaniu i szacuje się ją na ok. 100 g/km. Porównywalne rozmiarami auta spalinowe generują w takich samych warunkach przeciętnie ok. 130 g/km oraz dodatkowe 20% z tytułu energii zużytej do wydobycia, przetworzenia i transportu ropy naftowej.

Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa także sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki takie jak m.in. stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, warunki drogowe, natężenie ruchu. Często jednak taksówki zarządzane przez prywatne osoby nie podlegają stałej kontroli technicznej i nie są egzekwowane zasady ekonomicznej
i ekologicznej jazdy.

Co to znaczy „ekologiczna taksówka”?

Po polskich drogach jeździ wiele taksówek i przewoźników, którzy pod szyldem korporacji „eko” pozycjonują się jako ekologiczne. Najczęściej jednak mają oni niewiele wspólnego z ekologią. Jedną z firm działających na rynku taksówkowym od 2013 r., która w swoją strategię na stałe wpisała troskę o środowisko naturalne jest EcoCar S.A.. Spółka udowadnia to na wielu płaszczyznach działania. Model biznesowy firmy jest odmienny od działających na rynku korporacji taksówkowych, zrzeszających kierowców i świadczących usługi pośrednictwa w przekazywaniu zleceń. EcoCar jest właścicielem samochodów i jednocześnie podmiotem świadczącym usługi na własną rzecz w oparciu o ujednolicone standardy obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości.

Flota EcoCar składa się z maksymalnie 3-letnich samochodów, spełniających najbardziej restrykcyjne normy spalin, a kierowcy taksówek są systematycznie szkoleni w zakresie stosowania tzw. ekojazdy. Auta są pod stałą kontrolą techniczną. Dbamy również o ich czystość. Kolejnym ukłonem w stronę ekologii jest wymiana wszystkich aut na hybrydowe. Już w maju 2015 r. pierwsze takie samochody wyjechały na ulice Warszawy, a w lipcu ekologiczne taksówki pojawiły się na ulicach Wrocławia i Trójmiasta. W 2016 r. hybrydowe taksówki pojawią się w Krakowie i Poznaniu. Do 2017 r. planujemy zastąpić wszystkie swoje auta samochodami hybrydowymi. – mówi Aneta Ogrodniczek, Prezes Zarządu EcoCar S.A. – Dodatkowo obsługa wszystkich zleceń odbywa się za pomocą autorskiego systemu logistycznego, stale monitorującego rozmieszczenie taksówek oraz przebieg kursów. System ma na celu planowanie ruchu taksówek, dobranie optymalnej trasy do klienta podczas zamawiania taksówki, a przez to ograniczenie emisji dwutlenku węgla i minimalizowanie eksploatacji pojazdów. – dodaje.
W 23 krajach Unii Europejskiej posiadacze aut hybrydowych i elektrycznych mogą liczyć na rządowe wsparcie takie jak przykładowo zwolnienie z podatku drogowego przez 5 lat i preferencyjne stawki podatkowe w Niemczech, czy zwolnienia z podatku VAT przy zakupie oraz zwolnienie z rocznego podatku drogowego w Norwegii. W Polsce ten obszar również się rozwija. Dla posiadaczy ekologicznych aut dostępne są m.in. ulgi w parkowaniu w strefach płatnych, możliwość korzystania z niewielkiej jeszcze sieci bezpłatnych stacji ładowania czy swoboda wjazdu do stref zamkniętych w Warszawie czy Krakowie.

Related Articles