Europejski rynek pracy okiem pracowników

Ponad 11 tys. dorosłych pracowników objętych badaniem, 8 europejskich państw, 1501 respondentów z Polski – tak w liczbach prezentuje się najnowszy raport ADP – światowego lidera profesjonalnych usług w obszarze kadr i płac – zaprezentowany podczas tegorocznej konferencji HR Tech World Congress w Paryżu. „Okiem europejskich pracowników 2015/16” bada nastawienie respondentów wobec przyszłości europejskiego rynku pracy. Zebrane przez ADP wyniki obrazują kluczowe tendencje dotyczące zaangażowania pracowników, ich motywacji i potrzeb szkoleniowych oraz postaw wobec przemian demograficznych na rynku pracy i wykorzystania nowoczesnych technologii.

Optymizm wraca do Europy, trwa ostra walka o utalentowanych pracowników

Ostatnie dziesięciolecia były bardzo burzliwym okresem w historii Europy. Kryzys finansowy, dynamiczne zmiany demograficzne, to tylko niektóre czynniki wpływające na sytuację na rynku pracy. Pomimo licznych zawirowań, europejscy pracownicy nie tracą optymizmu. Ponad trzy czwarte z nich (77%) deklaruje, że patrzy w przyszłość z dużym optymizmem. Wśród respondentów z 8 europejskich krajów (Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) najbardziej optymistyczni okazali się Niemcy – na drugim biegunie znaleźli się natomiast Włosi. Co istotne, 38% europejskich pracowników nie obawia się o swoje zatrudnienie, a 27% czuje się pewnie w swojej pracy i widzi szerokie możliwości rozwoju kariery.

Z wyników badania ADP wynika, że w perspektywie kilku najbliższych lat, największym wyzwaniem dla firm będzie zatrzymywanie w swoich szeregach utalentowanych pracowników. Tym bardziej, że coraz więcej osób zastanawia się nad zmianą obecnej pracy w czasie krótszym niż trzy lata – tak deklaruje aż 34% respondentów. Najmniej „lojalni” są pracownicy w Szwajcarii, z których aż 16% planuje odejść z pracy w perspektywie mniej niż roku. Zupełnie inne nastawienie prezentują Niemcy, z których 40% deklaruje możliwość pozostania w obecnej pracy aż do końca swojej kariery.

Sytuacja dla poszczególnych firm będzie o tyle trudniejsza, że rywalizacja o pracownika już teraz zdecydowanie wykracza poza granice. Brylują w niej firmy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch, które zdaniem rodzimych pracowników są najlepiej przygotowane do konkurowania o talenty – na drugim biegunie znajdują się natomiast przedsiębiorstwa holenderskie. Z kolei, Hiszpanie najbardziej w Europie obawiają się odpływu talentów na inne rynki. W zupełnie innej sytuacji są Szwajcarzy i Brytyjczycy, którzy martwią się o konieczność konkurowania z pracownikami innych narodowości.

– Jest oczywiste, że wzmocnienie stabilności gospodarczej w Europie zdecydowanie poprawiło nastawienie pracowników wobec przyszłości rynku pracy. Jednak ten segment czekają również kolejne wyzwania. Nieustanna wojna o talenty i konieczność niwelowania różnic w umiejętnościach będą kluczowymi wyzwaniami, czekającymi rynek w najbliższych latach. Umiejętne wykorzystanie pojawiających się przed firmami możliwości oraz stawianie czoła konkretnym wyzwaniom, pomogą przedsiębiorstwom skutecznie rywalizować o talenty i przyciągać najlepszych pracowników na rynku – powiedział Leon Vergnes, Senior Vice President / General Manager EMEA, ADP ES International.

Motywacje wielopokoleniowego zespołu

Wielu pracodawców i specjalistów HR analizuje czynniki, które wywierają największy wpływ na zaangażowanie pracowników. W zależności od charakteru firmy i swojej specjalizacji, europejscy pracownicy wskazują różne elementy o tym decydujące. Jednak, jak wynika z raportu ADP, pewne czynniki są wspólne. Według blisko jednej trzeciej respondentów (29%) najważniejszym czynnikiem leżącym u podstaw zaangażowania i motywacji jest równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Na kolejnych miejscach wymieniają oni możliwości elastycznej pracy (26%) i szybki rozwój kariery (24%).

Wśród elementów, które negatywnie wpływają na motywację pracowników, jeden jest dominujący – stres. Aż 91% europejskich pracowników poddanych badaniu doświadcza stresu w pracy, a 44 % ma z nim do czynienia często lub bardzo często. Najbardziej „zestresowanymi” pracownikami są Polacy (54%), Niemcy i Francuzi, z kolei najmniej stresują się Holendrzy.

Na rynku pracy zachodzą nie tylko dynamiczne zmiany pod względem technologii, stosowanych metod motywacji, ale również demografii. Już wkrótce, pierwszy raz w historii, przedstawiciele pięciu różnych pokoleń będą pracować ramię w ramię. Międzypokoleniowe różnice w kwestii wartości, stylu pracy
i wyznawanych zasad często prowadzą do konfliktów – aż 67% badanych na co dzień spotyka się w swojej firmie z problemami relacji między pokoleniami. We Włoszech (77%), Hiszpanii i Polsce (po 73%) ten problem jest najbardziej widoczny. Wśród najczęściej wymienianych powodów konfliktów znajdują się: różnice zdań co do sposobu wykonywania zadań (19%), kontynuowanie pracy przez osoby starsze po przekroczeniu wieku emerytalnego (18%) oraz różnice w podejściu do wartości korporacyjnych (18%).

Jak na tle Europy wypadają Polacy?

Wraz z konsekwentnym rozwojem polskiej gospodarki, zdecydowanie poprawia się również nastawienie pracowników względem rynku pracy. Aż 77% (średnia europejska) rodzimych respondentów patrzy
w przyszłość z optymizmem
. Jednak już stosunkowo nieliczna grupa wiąże swoją karierę z aktualnym miejscem pracy – aż 40% badanych planuje zmienić pracę w czasie krótszym niż trzy lata. Pod tym względem, Polska zajmuje drugie miejsce w Europie, gdyż tylko 21% pracowników planuje związać całą swoją karierę zawodową z jedną firmą.

Ponadto, polscy pracownicy zaliczają się do grupy najbardziej zaniepokojonych, jeśli chodzi o przygotowanie rodzimych firm do międzynarodowej rywalizacji o talenty i odpływ pracowników do innych krajów. Aż 39% z nich uważa to zjawisko za bardzo poważne zagrożenie. Również współpraca międzypokoleniowa budzi obawy wśród Polaków. Blisko trzy czwarte (73%) pracowników w Polsce spotyka się w pracy z problemami dotyczącymi relacji międzypokoleniowych – jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie.

Mimo, iż Polacy należą do grona najbardziej zaangażowanych pracowników w Europie (wskaźnik
na poziomie 61% przy średniej europejskiej 56%) niepokój powinny budzić źródła ich motywacji. Aż 23% respondentów twierdzi, że ich jedyną motywacją jest wynagrodzenie – jest to zdecydowanie najwyższy wynik w Europie. Polska bryluje w jeszcze innej niechlubnej kategorii – stresu doświadczanego w pracy. Ponad połowie badanych (54%) bardzo często towarzyszy on podczas wykonywania codziennych obowiązków.

–  Stres jest częścią każdej pracy i nie zawsze powinien być zaliczany do zjawisk negatywnych. Stres motywuje, przyczynia się do wzmożonej koncentracji – jednak tylko wtedy, gdy nie występuje w nadmiarze. Niestety w Polsce to zjawisko nadal jest bardzo częste, co przekłada się również na wskazywanie wynagrodzenia jako jedynej motywacji do pracy. Polskich pracowników niepokojąco często nie cieszą wykonywane zadania i obowiązki. Bez wątpienia, to właśnie w tym aspekcie, przed specjalistami HR i pracodawcami jest najwięcej pracy do wykonania. Wdrożenie rozwiązań i mechanizmów budujących zaangażowanie zespołu i atmosferę w pracy, umożliwi efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego, które w bezpośredni sposób przełoży się na sukces firmy. Odpowiednia analiza przygotowanego przez nas raportu przez osoby odpowiedzialne za działania HR w poszczególnych firmach, może stanowić ważny krok w drodze do tego celu – powiedziała Iwona Kubeczek, Menedżer ds. Rozwoju, ADP Polska.

Szczegółowe dane oraz trendy dotyczące dynamicznego rozwoju rynku pracy, zawarte są w pełnej wersji raportu „Okiem europejskich pracowników 2015/16”, który jest dostępny pod linkiem: http://www.adp.pl/workforce-view-in-europe/overview

In : Biznes

Related Articles