Jak i z jakim skutkiem zmieniają się polskie firmy IT?

Polskie firmy z branży IT są elastyczne i mają doświadczenie w sprawnym wprowadzaniu zmian produktowych oraz związanych z reakcją na potrzeby klientów. Natomiast gorzej radzą sobie ze zmianami wewnętrznymi. Takie są wnioski z raportu z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, największej tego typu analizy w Polsce.

Poza restrukturyzacją, w tej branży najczęściej wdrażane były zmiany dotyczące strategii, redukcji kosztów, reinżynieringu lub przeprojektowania procesów. Firmy przykładają przy tym największą wagę do elementów związanych z procedurami
i technologią. Decyduje o tym specyfika branży, ale również fakt, że to w większości ciągle bardzo młode organizacje
– mówi Jarosław Rubin, założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą, konsultant procesów zmian w firmach.

Co najczęściej szwankuje przy wdrażaniu zmian? Podobnie jak w przypadku wszystkich polskich firm, również te z branży IT mają kłopoty z wewnętrzną dwustronną komunikacją, która jest kluczowym elementem w efektywnym przeprowadzaniu tego typu procesów.

Ciekawe jest to, że firmy IT korzystają z większej liczby nowoczesnych kanałów niż inne branże, czego można się spodziewać, ale nie zawsze przekłada się to na skuteczność komunikacji. Okazuje się, że automatyzacja informacji pozwala lepiej kontrolować procesy, ale wiele problemów może rozwiązać tylko bezpośrednia rozmowa – komentuje Jarosław Rubin.

Interesujące jest również to, co osoby zaangażowane w zmiany w firmach IT wskazały jako najważniejsze dla realizacji celów. Na pierwszym miejscu znalazło się zaangażowanie pracowników (47%), a na kolejnych postawa menedżerów najwyższego szczebla, jak również otwartość i zaufanie w organizacji (42%).

Te aspekty zazębiają się i wszystkie zależą od sprawnej komunikacji. Trudno przecież zaangażować pracowników bez prowadzenia otwartego dialogu i zbudowania wzajemnego zaufania – dodaje Jarosław Rubin.

Inne wnioski z raportu? Średni czas trwania zmiany w branży IT to 11,5 miesiąca, 30% zmian zakończyło się przekroczeniem terminu (o ile był zakładany), a w przypadku ponad połowy wdrożeń został przekroczony zakładany budżet.

Zdecydowana większość badanych podkreślała także, że wdrażane zmiany pozytywnie wpłynęły na wyniki krótkookresowe firmy (83%) oraz na pozycję konkurencyjną organizacji (79%).

Z moich doświadczeń wynika, że menadżerowie z firm IT doceniają znaczenie zmian. W porównaniu do innych branż w mniejszym stopniu uwzględniają jednak znaczenie zmian w kulturze organizacyjnej. A bez tego wdrażanie zmian w różnych obszarach działania firmy często trafia na bariery – podsumowuje Jarosław Rubin.

 

* Raport powstał na bazie Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2015 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 212 respondentów. Prawie 30% z nich należało do kadry zarządzającej organizacją, a kolejne 40% kierowało wdrożeniem opisywanej zmiany samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

 

 

In : Biznes

Related Articles