Jak wybrać kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw?

Dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce głównym problemem prowadzenia działalności gospodarczej jest zachowanie płynności finansowej oraz zdobycie środków na rozbudowę biznesu. Dodatkowy kapitał można uzyskać za pomocą wielu instrumentów, takich jak dotacje z unijnego programu wspierania przedsiębiorczości lub programów rządowych. Jednak dla firm z sektora MSP najczęstsze główne źródło kapitału obcego stanowi kredyt.

 

Jak wynika z badań Panelu Polskich Przedsiębiorstw PARP z 2014 r., aż 30% małych przedsiębiorstw rzeczywiście doświadczyło zagrożenia utratą płynności finansowej, podczas gdy w grupie średnich i dużych tylko 11% wskazało, że w ich firmach istniały szanse wystąpienia kłopotów z przepływem kapitału. Jako najczęstsze przyczyny tego stanu przedsiębiorcy wymieniali opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów (60%) oraz utratę klientów (55%). Tylko 9% respondentów jako czynnik wskazało kłopoty we współpracy z bankiem. Co ważne, rok wcześniej tę odpowiedź zaznaczyło aż 19% ankietowanych przedsiębiorców.

 

Badania wykazały, że relacje pomiędzy małym i średnim biznesem a instytucjami bankowymi znacząco się poprawiły. Bankowcy przejawiają większą chęć do współpracy z polskimi przedsiębiorcami, a nawet są w stanie indywidualnie dopasować swoją ofertę kredytową do aktualnej kondycji danej organizacji. Mimo to, małe i mikroprzedsiębiorstwa nadal nie mają wystarczającej siły przebicia do wynegocjowania korzystnych warunków linii kredytowych. Stąd firmy z sektora MSP, dla zachowania bezpieczeństwa kredytowego, przy ubieganiu się o kredyt powinny korzystać z usług profesjonalnego doradztwa finansowego.

 

Instytucje pośrednictwa bankowego obsługują klientów biznesowych w zakresie udzielania pomocy przy zaciąganiu pożyczki lub kredytu, służą doradztwem i pomagają wybrać najodpowiedniejszy dla danej firmy sposób zdobycia kapitału obcego. W ich ofertach znajdują się m.in. kredyty gotówkowe dla firm, kredyty obrotowe czy inwestorskie. Poprzez zwiększenie linii limitu kredytowego na koncie firmowym najszybciej i bez zbędnych formalności przedsiębiorstwa uzyskają dostęp do dodatkowej gotówki. Dzięki temu firmy mają łatwy dostęp do środków potrzebnych do prowadzenia bieżącej działalności. Inną formą uzyskania kapitału obcego jest kredyt obrotowy. To znana metoda na pokrycie aktualnych wydatków organizacji, tj. zakup materiałów czy opłacenie rachunków. Kredyt jest spłacany w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, w średnim lub długim okresie zadłużenia. Środki potrzebne na realizację nowych inwestycji w dużej firmie można zdobyć poprzez kredyt inwestycyjny. Jest on udzielany na utrzymanie bądź zwiększenie majątku trwałego, np. rozbudowę fabryk, zakup dodatkowych maszyn czy dywersyfikację dotychczasowej działalności. W ramach kredytu inwestycyjnego może być udzielona pożyczka hipoteczna – długoterminowa forma zadłużenia, z której najczęściej korzystają już rozwinięte biznesy.

 

Celem dobrego pośrednika powinno być wyjście naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorców. GTF ze szczególną uwagą skupia się na małych i średnich firmach, oferując produkty pozwalające na poprawę płynności i utrzymanie stabilizacji, co często jest gwarantem ich dalszego funkcjonowania na rynku – podkreśla Paweł Kosmala, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego.

 

Mimo że przez wielu małych i średnich przedsiębiorców kredyt uważany jest za środek do utrzymania terminowych spłat bieżących zobowiązań, sam w sobie może też stać się przyczyną problemów finansowych. Dlatego też każdy przedsiębiorca powinien dużo czasu i uwagi poświęcić na dokonanie właściwej decyzji co do formy zadłużenia się i wyboru odpowiedniego doradcy kredytowego.

In : Biznes

Related Articles