Jak wygląda dom efektywny energetycznie i ekonomicznie? Konkurs Multi EKO Dom

Konkurs skierowany jest do studentów architektury i budownictwa, inżynierii środowiskowej i pokrewnych (I, II-ego stopnia) wyższych uczelni w Polsce. Zadaniem uczestników, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest zaprojektowanie domu jednorodzinnego, łączącego maksymalną efektywność energetyczną, jasno uzasadnioną opłacalnością proponowanych rozwiązań, w porównaniu do domów spełniających minimalne wymagania określone w przepisach. Projekt musi się także wyróżniać niebanalną estetyką oraz zapewniać mieszkańcom funkcjonalność i wygodę użytkowania. Prace konkursowe mają być zbliżone do realnych, możliwych do realizacji domów. Istotne jest więc, by architektonicznie wpisywały się w istniejące otoczenie. Celem konkursu jest pomoc dla przyszłych architektów w wejściu na rynek oraz promocja nowoczesnego podejścia do projektowania budynków – energooszczędne rozwiązania przy jednoczesnej dbałości o estetykę i zachowaniu walorów architektonicznych projektu. Budynki jednorodzinne to najczęściej budowane obecnie obiekty, dlatego wybrano je na temat konkursu. Są stosunkowo łatwe do zaprojektowania przez młodych adeptów architektury. Dodatkowo pełnią podwójną funkcję edukacyjną – zaprojektowane domy pokazują architektom w którą stronę powinno iść projektowanie budynków jednorodzinnych, natomiast inwestorom indywidualnym, że mogą oczekiwać projektów efektywnych, ekonomicznych i estetycznych.

W poprzedniej edycji Multi EKO Dom zwyciężył projekt „Ground House”, nadesłany przez zespół studentów z Politechniki Wrocławskiej w składzie: Michał Bala, Emil Pytlik i Adam Czyż. – Głównym zadaniem stawianym przed uczestnikami każdej edycji konkursu jest stworzenie projektu domu jednorodzinnego, w którym komfort, bezpieczeństwo i estetyka są połączone z efektywnością energetyczną i ekonomiczną. W projekcie „Ground House” naszą uwagę zwróciło przede wszystkim spełnienie wszelkich zasad budynku efektywnego energetycznie oraz bryła budynku, nawiązująca do tradycji polskiego budownictwa. Praca pokazała, że budynki ekologiczne mogą być też estetyczne i bardzo funkcjonalne. Zapoznanie się z pracami z poprzednich edycji z pewnością pomoże tegorocznym uczestnikom w zrozumieniu idei stojącej za konkursem i celu mu przyświecającemu – radzi dr inż. arch. Anna Bać z Politechniki Wrocławskiej, jurorka w konkursie.

W skład Jury, podobnie jak w poprzednich edycjach, wchodzą przedstawiciele świata nauki, mediów i rynku budowlanego. Przewodniczącym Jury jest prof. dr hab. Dariusz Gawin, Dziekan Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Łódzkiej. W skład Jury ponadto wchodzą: dr inż. arch. Anna Bać z Politechniki Wrocławskiej, Katarzyna Wangin – redaktor naczelna miesięcznika Ładny Dom, arch. Artur Wójciak z Grupy Archipelag oraz Piotr Pawlak – ekspert z zakresu efektywności energetycznej z ROCKWOOL Polska.

Konkurs Multi EKO Dom jest jednym z elementów prowadzonej już od kilku lat przez ROCKWOOL szerokiej kampanii Szóste paliwo, która propaguje w powszechnej świadomości ideę budownictwa efektywnego energetycznie. Szczególnie istotna jest edukacja w tym temacie młodego pokolenia – to w jego rękach będzie tworzenie budynków przyszłości. – Naszymi działaniami informacyjnymi staramy się docierać do różnych grup społeczeństwa, jednak edukowanie młodzieży to nasz priorytet – to spośród nich wyrosną przyszli architekci, projektanci i wykonawcy. Jeżeli teraz zaszczepimy im tę ideę i udowodnimy, że można projektować „niskoenergetycznie”, ekologicznie i ekonomicznie, a do tego z zachowaniem walorów estetycznych, to za kilka – kilkanaście lat wprowadzą polskie budownictwo na zupełnie nowy, zrównoważony poziom – nie ulegając trendom i spełniając minima wymagane przepisami, ale rozumiejąc konieczność pogodzenia racjonalnego zapotrzebowania na energię, ekonomii, komfortu i estetyki – podkreśla Piotr Pawlak z ROCKWOOL Polska.

Prace powinny składać się z przekrojów i wizualizacji w skali 1:100 oraz charakterystyki energetycznej i ekonomicznej budynku wraz z opisem projektu i zastosowanych rozwiązań. Projekty zgłaszane do konkursu muszą zawierać rozwiązania oparte na skalnej wełnie ROCKWOOL. Szczegółowe informacje nt. konkursu Multi EKO Dom znaleźć możnana stronie http://6paliwo.pl/yep/konkurs/

Patronat nad konkursem objęły takie tytuły jak Ładny Dom, Architektura i Biznes oraz bryla.pl

Related Articles