Jakie elementy małej architektury nazywamy meblami miejskimi?

Meble miejskie spełniają dwie podstawowe funkcje – praktyczną oraz estetyczną. Wespół z terenami zielonymi, placami oraz architekturą kreują krajobraz miejski. Aby odpowiednio spełniały swą funkcje powinny być zgodne z kryteriami takimi jak bezpieczeństwo, komfort oraz praktyczne zastosowanie. Meble miejskie określane są potocznie przez specjalistów elementami architektury małej. Dzielimy je na trzy podstawowe grupy.

Oświetleniowe

Meble miejskie – oświetleniowe już jak sama nazwa wskazuje mają związek z szeroko rozumianym oświetleniem. Zaliczamy do nich przede wszystkim latarnie, choć nie należy wykluczać również innych rodzajów nośników oświetlenia. Pośród tych można wyróżnić neony, podświetlane plansze, słupki z elementami lamp oraz lampy ogrodowe, które można znaleźć w parkach. Ich praktyczne zastosowanie i funkcjonalność to jedno, ale nie należy zapominać również o funkcji estetycznej, która walnie przyczynia się do miejskiego krajobrazu.

Komunikacyjne

Druga grupa mebli miejskich jest związana z komunikacją. Wszelkie wiaty, przystanki, plansze z mapami i rozkładami jazd wchodzą w skład owej grupy. Nie bez znaczenia w tym przypadku są także automaty biletowe, a nawet kasowniki, które można spotkać na stacjach PKP. Stojaki na rowery, parkometry,  ławki obecne na przystankach autobusów i tramwajowych, a także słupki graniczne i balustrady – wszystko to składa się na małą architekturę miejską związaną z komunikacją.

Informacyjne

Ostatnia kategoria to meble miejskie związane z informacją społeczną. Tu wyróżnić należy słupy ogłoszeniowe, automaty informacyjne, mapy turystyczne, które coraz częściej występują w wariancie elektronicznym, a także bilbordy z reklamami.

Aby tytułowy wariant mebli spełniał swoje funkcje powinien cechować się wytrzymałością, odpornością, praktycznym zastosowaniem oraz ciekawym rozwiązaniem architektonicznym. Meble miejskie od Metaltech to przykład na spełnienie wszystkich powyższych kryteriów.