Kampania informacyjna Unia Europejska: Pracujemy dla Ciebie

Ruszyła polska edycja kampanii informacyjnej Unia Europejska: Pracujemy dla Ciebie. Jej celem jest przybliżenie Polakom unijnych działań na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy. Gościem specjalnym uroczystej inauguracji była Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Za działania związane z komunikacją inauguracji kampanii i organizację wydarzenia odpowiadała agencja Havas PR Warsaw.

Polska znalazła się w gronie sześciu krajów (poza Polską są nimi Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Łotwa i Finlandia), w których uruchomiono pilotażowo kampanię Komisji Europejskiej. W poniedziałek 1 grudnia podczas konferencji inauguracyjnej w Centrum Artystycznym „Skwer” zaprezentowano trzy tematyczne spoty telewizyjne ilustrujące zmiany, jakie dokonały się w Europie pod wpływem działań Wspólnoty. Wydarzeniu towarzyszył specjalny pokaz multimedialny autorstwa artystów ze studia multimedialnego Drobczyk + Kopaniszyn obrazujący rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.

Kampania w Polsce została zainspirowana historiami przedsiębiorców korzystających z unijnych programów dla małych i średnich przedsiębiorstw, którym UE ułatwia nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, co zwiększa
ich konkurencyjność na rynku.

Kampania w Polsce prowadzona jest w TV, prasie i w internecie (m.in.: platforma internetowa www.pracujemydlaciebie.eu) i potrwa do końca roku. Za kreację odpowiada Havas Worldwide Paris, za zakup mediów w Polsce – Havas Media.

Related Articles