KGHM z najlepszym raportem rocznym

KGHM Polska Miedź to jedna z pierwszych firm, która opublikowała zintegrowany raport roczny. W raporcie za ubiegły rok uwzględniono nie tylko aspekty finansowe, lecz także informacje o działalności dodatkowej: CSR, ochronie środowiska i relacjach ze społecznością. – To zarówno przynosi korzyści wizerunkowe, jak i poprawia komunikację z interesariuszami – podkreślają przedstawiciele firmy.

Przedstawiamy nie tylko dane finansowe, lecz także informujemy o tym, co ważnego dzieje się w firmie: jak wygląda działalność na różnych polach, nie tylko tych podstawowych, związanych z działalnością wytwórczą – przekonuje Marek Bestrzyński, dyrektor naczelny centrali KGHM Polska Miedź SA. – Produkcja metali nieżelaznych jest dla nas kluczowa. Ale ważne jest także szerokie spektrum działalności dodatkowej, jaką jest społeczna odpowiedzialność biznesu, ochrona środowiska i relacje ze społecznością, również lokalną.

Zintegrowany raport ma na celu nie tylko przekazać w prosty sposób wszystkie dane finansowe, lecz także budować platformy komunikacji z interesariuszami (podmiotami w różny sposób zaangażowanymi w działalność koncernu). Koncern stara się prezentować w taki sposób swoje sprawozdania, aby docierały one do jak najszerszego grona odbiorców.

Obok formy papierowej, do której odbiorcy mają jednak ograniczony dostęp, publikujemy raport w postaci elektronicznej – tłumaczy Ludmiła Mordylak. – Ta wersja na pewno dociera szerszego grona zarówno analityków, jak i osób potencjalnie zainteresowanych naszą firmą, choćby inwestorów i drobnych akcjonariuszy, którzy śledzą nasze wyniki.

Firma nie wyklucza tego, że w przyszłości będzie publikować raporty już tylko w wersji elektronicznej.

KGHM jest jedną z pierwszych firm, które zdecydowały się na publikację takiego raportu. W innych krajach są one bardziej popularne. Zintegrowany raport roczny KGHM Polska Miedź SA został nagrodzony w tegorocznej, organizowanej już po raz dziewiąty przez Instytut Rachunkowości i Finansów edycji konkursu „The Best Annual Report 2013”. Celem rywalizacji jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, czyli takich, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku.

Raport został bardzo dobrze odebrany, o czym świadczy nagroda i wyróżnienie, które traktujemy jako bodziec do dalszej pracy, poszukiwań, doskonalenia – mówi Bestrzyński. – Będziemy się starać prezentować raporty w jeszcze lepszej postaci i formule bardziej czytelnej dla odbiorcy końcowego. Jest to wartość sama w sobie, bo ona powoduje, że rozwijamy się i zdobywamy doświadczenie. Dopiero uczymy się raportowania zintegrowanego, ale wysoko ustawiliśmy sobie poprzeczkę.

newseria.pl