Kim jest sprzedawca bezpośredni

91,7 proc. ogółu sprzedawców stanowią kobiety w wieku 30-39 lat (27,7 proc.) oraz 16-24 lata (21,9 proc.), zamieszkujące na wsiach lub w miastach do 250 tys. mieszkańców, posiadające wykształcenie wyższe (47,1 proc.) lub średnie (43,8 proc.).

Sprzedaż bezpośrednia daje możliwości zarobkowania, zarówno w formie pracy dodatkowej, jak i na zasadzie samozatrudnienia. Praca w sektorze to dla dwóch trzecich  (66,3 proc.) badanych osób zajęcie dodatkowe – jedyne lub jedno z kilku dodatkowych. Niewiele ponad 17 proc. ogółu respondentów traktuje sprzedaż bezpośrednią jako główne i stałe miejsce pracy. Wśród osób dla których jest to dodatkowe zajęcie najwięcej jest pracowników biurowych (15,1 proc.), handlowców (11,2 proc.), nauczycieli (8,5 proc.), księgowych (5,4 proc.), studentów/uczniów (5,2 proc.). Trzech na dziesięciu badanych pracuje w sprzedaży bezpośredniej nie dłużej niż rok, a łącznie ponad 62 proc. nie dłużej niż 4 lata. Ponad 17 proc. ankietowanych współpracuje z firmami sprzedaży bezpośredniej od 10 do 14 lat.

Osoby decydujące się na pracę w sprzedaży bezpośredniej to w większości pełnoetatowi pracownicy
(38 proc.) lub studenci (22,2 proc.). Co dziesiąty ankietowany określał się jako bezrobotny, poszukujący pracy. Wzrosła również – wobec danych z 2013 roku – liczba osób samozatrudnionych, emerytów i rencistów rozpoczynających swoją karierę w branży sprzedaży bezpośredniej.

Prawie co trzeci ankietowany zanim zdecydował się na podjęcie zajęcia w sprzedaży bezpośredniej rozważał pracę pełnoetatową (28,1 proc.), a niespełna jeden na pięciu respondentów (19,3 proc.) myślał                              o samozatrudnieniu. Znaczny odsetek badanych osób nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, co może oznaczać, że forma zatrudnienia miała dla nich mniejsze znaczenie lub nie rozważali innych form zatrudnienia.

 

In : Biznes