Miasta przyszłości: ekologiczne, inteligentne i skoncentrowane

Zbiorowa inteligencja oraz zorientowane na rozwój społeczeństwa stanowią coraz większe wyzwanie dla współczesnej urbanistyki. Mieszkańcy oczekują od miast już nie tylko różnorodnych opcji mieszkaniowych, ale także zielonych przestrzeni oraz funkcjonalnych i ekologicznych rozwiązań. Filozofia ta jest szczególnie bliska fińskiemu budownictwu, która dzięki YIT ma teraz szansę rozwinąć sie również w Polsce.

Ekologicznie i kompaktowo

Obecny kierunek urbanistyki wyraźnie podąża w kierunku struktur mieszanych. Osiedla budowane są w pobliżu kompleksów biznesowych oraz miejsc rekreacyjnych z łatwo dostępnym transportem publicznym. Kluczowe znaczenie ma również wydajne życie miejskie – zrównoważony rozwój, energooszczędne budynki czy niskoemisyjne wytwarzanie energii. Wiele zalet upatruje się także w gęstej zabudowie. Bliskość obiektów usługowo-handlowych, szkół czy centr rekreacyjnych zwiększa wygodę w codziennym życiu mieszkańców. Atrakcyjne rozwiązania urbanistyczne zapewniają również liczne ścieżki rowerowe, większe przestrzenie dla pieszych, a także parki i stawy. Nie bez znaczenia jest również zachowanie oraz utrzymanie zabytkowych bądź historycznych części miasta.

Inteligentnie i wydajnie

Techniki planowania przestrzenengo mają ogromne znaczenie w kreaowaniu wydajnego środowiska miejskiego. “Osiedla mieszkaniowe, w optymalnym scenariuszu, powinny być projektowane już w trakcie fazy planowania zagospodarowania przestrzennego. Dzięki takiemu rozwiązaniu miasta będą ściślej związane z procesem budowy. To z kolei, pozwoli na skuteczniejsze kreowanie przyjaznych przestrzeni miejskich.” – komentuje Juha Kostiainen, starszy wiceprezes ds. rozwoju miejskiego w YIT.

Światowe trendy

Obecnie dominująca formą urbanizacji w Europie Zachodniej są miasta z populacją ok. 500 000 mieszkańców (dane z raportu YIT „More City“). W Ameryce Północnej, rozwój przestrzenny koncentruje się z kolei w miastach z 5 -10 mln mieszkańcami. W Rosji natomiast, pomimo, iż liczba populacji spada, urbanizacja wciąż się rozwija. Silną pozycję pod tym względem, oprócz St. Petersburga czy Moskwy, mają miasta z 1-5 mln mieszkańcami. Struktura głównych obszarów metropolitalnych w Stanach Zjednoczonych opiera się zaś na dużych obszarach podmiejskich, podczas gdy europejskie miasta zmierzają w kierunku gęstszych struktur miejskich. Praktycznymi przykładami tego trendu są chociażby Kopenhaga czy Hamburg. Co ciekawsze, obecnie połowa światowej populacji żyje właśnie w miastach. Co więcej, przewiduje się, iż do 2050 roku wartość ta osiągnie już 70%. Estymuje się także, że do tego czasu globalna populacja zwiększy się o blisko 2 mld ludzi. Oznacza to, iż ekologiczne, inteligentne oraz skoncetrowane miasta będa po prostu koniecznością.

Więcej o YIT

Fiński koncern YIT (czytaj: waɪ aɪ tiː) – lider branży deweloperskiej i budowlanej. Tworzymy stabilne oraz zrównoważone środowiska miejskie poprzez budowę mieszkań, obiektów użytkowych oraz infrastruktury. Skupiamy się na dostarczaniu najwyższej jakości obsługi klienta oraz ciągłym doskonaleniu naszej wiedzy i umiejętności. Obszar operacyjny YIT obejmuje Finlandię, Rosję, kraje bałtyckie, Czechy, Słowację oraz Polskę. W YIT jesteśmy zawsze o krok do przodu – dbamy o naszych klientów, partnerów oraz pracowników. Zatrudniamy poand 5300 pracowników w ośmiu krajach. W 2015 r. nasze przychody wyniosły prawie 1,7 mld euro. Akcje YIT są notowane na giełdzie NASDAQ OMX Helsinki.