Polskie firmy chcą być uczciwe

Uczciwe postępowanie w biznesie wciąż nie jest w Polsce standardem. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” powstał, by docenić i promować tych przedsiębiorców, dla których uczciwość wobec klientów, konkurencji i pracowników, a także instytucji i społeczności lokalnej jest najwyższym dobrem i miarą sukcesu. Właśnie trwa jego XVIII edycja, w której uczestniczy ponad 370 firm z całego kraju.

Rzetelna weryfikacja to podstawa

Każda firma ubiegająca się o certyfikat jakości biznesu jest osobiście sprawdzana przez audytora. Przedsiębiorstwa muszą udokumentować wszystkie informacje podane w ankiecie wypełnianej w I etapie Programu, a audytor może poprosić o udostępnienie informacji dodatkowych. Weryfikacji podlegają m.in. terminowość płacenia zobowiązań, przestrzeganie prawa, stan i warunki zatrudnienia, relacje z pracownikami czy realizacja zadań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Fair Play to uczciwe i odpowiedzialne prowadzenie biznesu we wszystkich obszarach działalności firmy. To nie deklaracja, ale praktyczne, świadome działania na rzecz grup interesariuszy, z którymi na co dzień współpracujemy – podkreśla Tadeusz Szkudlarski, prezes zarządu spółki Lotos Terminale, która od wielu lat konsekwentnie poddaje się certyfikacji.

W II etapie Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zostanie przeprowadzone badanie opinii o firmie ubiegającej się o certyfikat wśród jej kontrahentów: dostawców i klientów biznesowych. Celem wywiadu telefonicznego jest poznanie, jaką reputacją cieszy się przedsiębiorstwo i dlaczego.

Na podstawie wyniku audytu oraz badania opinii kontrahentów Komisja Ogólnopolska Programu przygotuje rekomendacje odnośnie do przyznania certyfikatów i nagród. Ostateczną decyzję podejmie Kapituła Programu,
w której co roku biorą udział wybitne osobistości świata biznesu i polityki oraz reprezentanci instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorców.

Jesień pod znakiem fair play

Laureatów Programu poznamy podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie. Uroczystość będzie okazją nie tylko do wręczenia tegorocznych certyfikatów, lecz także podsumowań – Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” w tym roku kończy 18 lat.

Lista tegorocznych Uczestników, opis historii Programu i jego idei oraz dotychczasowych dokonań certyfikowanych firm dostępne są na stronie www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl.

Organizatorem programu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

In : Biznes

Related Articles