Pożyczka dla firm – jakich dokumentów potrzebuje bank?

Choć może się wydawać, że finansowanie przedsiębiorstw jest niezwykle prostą sprawą, jest to bardziej skomplikowane. Wcale nie zawsze jest tak, że firma zarabia pieniądze, które następnie wydaje na kolejne przedsięwzięcia i inwestycje, opłacanie pracowników i pokrywanie wszelkich kosztów swojej działalności. Czasem przedsiębiorstwa chcą podjąć jakieś przedsięwzięcie, na które nie mają odpowiednich środków i muszą wówczas szukać alternatywnych źródeł finansowania. Może się tak zdarzyć również w przypadku problemów z płynnością finansową, a sposobów finansowania jest wiele.

Metody finansowania firm

Firma, która chce na przykład zaoszczędzić na wyposażeniu, może zdecydować się na leasing. Kłopoty finansowe można niwelować poprzez wypuszczanie akcji firmy, obligacji czy też bonów komercyjnych. Poza tym można korzystać z rozwiązań takich jak venture capital, factoring, weksle czy różnego rodzaju fundusze pomocowe. Przedsiębiorcy mogą również, zależnie od okoliczności, wykorzystywać specjalne strefy ekonomiczne czy stosować przymusowe rozwiązania w postaci, na przykład opóźniania płatności kontrahentom, a nawet własnym pracownikom.

Najczęściej jednak stosuje się pomoc banków. Jest to tym bardziej dobre rozwiązanie, że przepisy wymuszają, by każda firma posiadała bieżący rachunek bankowy. Jeśli więc tylko spełnia kryteria, nic nie stoi na przeszkodzie, by ubiegała się o kredyt – w „swoim” banku, na rachunku bieżącym, albo w innym banku. Niektóre firmy korzystają z takiego rozwiązania systematycznie, ilekroć brakuje im pieniędzy na nową inwestycję, co do której mają pewność, że zarobią na niej tyle, by móc spłacić kredyt i by jeszcze zostało.

Zaciąganie kredytu – jakie dokumenty są potrzebne?

Nie jest tajemnicą fakt, że proces zaciągania kredytu przez firmę jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym niż ta sama operacja w przypadku osoby fizycznej. Dotyczy to wielu etapów, także jeśli chodzi o konieczność udokumentowania dochodów firmy, co na pewno nie jest takie proste jak przedstawienie jednego zaświadczenia. Trzeba przygotować wiele dokumentów na temat firmy, między innymi zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami od ZUS-u i Urzędu Skarbowego, a także szereg formularzy i dokumentów, których wymagają poszczególne banki. Zwykle jest tego wszystkiego sporo. Dokumenty można podzielić na:

– ogólne dokumenty na temat firmy (m.in. zaświadczenie o tym, że firma figuruje w ewidencji podmiotów gospodarczych);

– o nadaniu numeru REGON;

– o wpisie do KRS – (jeśli dotyczy);

– dokumenty poświadczające dochody firmy oraz różnego rodzaju zaświadczenia, których banki mogą wymagać.

O dochodach firmy świadczą dokumenty takie jak:

– księgi handlowe;

– księgi przychodów i rozchodów;

– karta podatkowa czy ryczałt ewidencjonowany.

Dokumenty te przygotować może Biuro Rachunkowe, a o ich rodzaju decyduje sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Jeśli zaś chodzi  o zaświadczenia, to prócz wymienionych zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami i podatkami, ważne są też m.in. referencje od banków prowadzących rachunki firmy czy z banków, w których pożyczki zostały spłacone.

Jak wybrać korzystny kredyt?

Przede wszystkim nie można tego robić pochopnie. Jeśli kredyt we „własnym” banku nie ma korzystnych warunków, należy szukać innego banku. Najlepiej będzie złożyć wnioski w kilku różnych bankach oferujących kredyty dla firm. Należy przedstawić w nich sytuację firmy oraz jej działalność. Nie jest to żadne zobowiązanie, a bank na podstawie tych danych udziela informacji o kredycie – w jakiej wysokości może go udzielić, na co będzie można przeznaczyć pieniądze (trzeba wiedzieć, że banki często same to ustalają) i jakie będą warunki kredytowania. Zrobienie takiego rekonesansu może dać wielkie korzyści, ponieważ każdy bank ma własne obostrzenia, ale także rozmaite bonusy, na przykład możliwość negocjowania okresu karencji czy ogólnych warunków, podczas gdy inne instytucje mogą twardo trzymać się ustalonych przez siebie zasad i nie dopuszczać od nich żadnych odstępstw. Poza tym przedsiębiorca powinien zapoznać się z różnymi rodzajami kredytów dla firm, jakie oferują poszczególne banki, gdyż zwykle jest to więcej typów niż tylko jeden.

Jeśli szukasz kompleksowej obsługi dokumentów związanych z finansami prowadzonej działalności, odwiedź stronę: http://www.kognitariat.pl/

Related Articles