Programy ambasadorskie na uczelniach

Polscy pracodawcy od wielu lat rozwijają programy praktyk i staży dla studentów. Ostatnio popularnością cieszą się projekty ambasadorskie, które tworzą bazę do budowania solidnej marki przedsiębiorstwa i pomagają w przyszłości zdobyć najlepszych kandydatów do pracy.

Wzajemne działania niosą korzyści dla każdej ze stron. Student zdobywa cenne doświadczenie i poznaje sposób funkcjonowania firmy, a pracodawca zyskuje zaufanego pracownika, który zadba o pozytywny wizerunek. Oczywiście  dobór ambasadorów nie może być przypadkowy, a sam proces musi opierać się na wyznaczonych standardach. Znane marki produktowe starannie wybierają osoby, które mają promować ich wyroby. Ważne jest też, by osoba cieszyła się uznaniem i popularnością w grupie docelowych odbiorców. Podobnie działa to w programach ambasadorskich. Pracodawca dokonuje selekcji wśród żaków najbardziej zaangażowanych w działalność studencką, którzy są w stanie dotrzeć do większej liczby osób i osiągnąć zamierzone cele.

Firma X działająca prężnie w branży HR w Poznaniu postanowiła budować wizerunek i promować markę w oparciu o działalność marketingową studentów, którzy  będą rekomendować działania firmy w środowisku akademickim. W domyśle chodziło o zbudowanie sieci ambasadorów marki na wyższych uczelniach w  Polsce. Docelowo wybrano 8 największych miast akademickich i rozpoczęto działania rekrutacyjne.

Studentka Marketingu i Zarządzania wyższej uczelni w Poznaniu chciała zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe w firmie z branży zarządzania zasobami ludzkimi. Z racji swoich zainteresowań zależało jej głównie na możliwości kreatywnego podchodzenia do zadań i wykazywaniu własnej inicjatywy oraz elastycznym grafiku. Przeglądając ogłoszenia dziewczyna natrafiła na ofertę podjęcia współpracy z firmą  X w charakterze ambasadora marki.  Forma praktyk zaproponowana przez pracodawcę zainteresowała studentkę, gdyż wcześniej nie spotkała się z taką ideą.

Cele dla firmy:

·         nawiązanie współpracy z co najmniej 10 studentami (+ docelowo rozwijanie sieci);

·         wyciągnięcie obopólnych korzyści z podejmowanych działań;

·         długofalowa współdziałanie i znalezienie wspólnej wizji marketingowej;

·         dotarcie do kół i organizacji studenckich, nawiązanie kontaktów.

Cele dla studentów:

·         zdobycie pierwszego doświadczenia;

·         zatrudnienie po odbyciu praktyk;

·         poznanie nowych osób i rozwinięcie kompetencji miękkich.

Zastosowane rozwiązania:

Firma X przeprowadziła kompleksowy proces rekrutacyjny mający na celu wyłowienie osób zaangażowanych w działalność studencką na swojej uczelni. W celu znalezienia najlepszych kandydatów zastosowano niestandardowe ogłoszenia. Przede wszystkim skupiono się na wywołaniu ciekawości wśród potencjalnych kandydatów. Publikowana na portalach i biurach karier  treść  miała swobodną i zwięzłą formę. Dodatkowo wykorzystano siłę mediów społecznościowych i skupiono się na wyszukiwaniu grup, które mogłyby wykazać największy odzew na ogłoszenie. To źródło dotarcia do kandydata wydawało się najbardziej odpowiednie ze względu na rolę Internetu i siły jego zasięgu. Powstał również film dotyczący pracy ambasadorów, który w ciekawy sposób zachęcał do przesyłania aplikacji. Materiał filmowy cieszył się największą popularnością, a liczba jego odtworzeń rosła z dnia na dzień.

Studentka Marketingu i Zarządzania z Poznania zdecydowała się przesłać swoją aplikację. Pomysł podobał się jej od samego początku, a po zasięgnięciu informacji u znajomych i lekturze artykułów w Internecie, utwierdziła się, że warto spróbować swoich sił w promowaniu narzędzi marki z branży HR.

Efekt:

Podjęte działania  przerosły oczekiwania pracodawcy. W ciągu miesiąca aplikację wysłało ponad 30 osób. Dodatkowo firmą zaczęły interesować się osoby, które wcześniej nie słyszały o jej działalności. Podjęcie się rozwijania nieznanego do tej pory firmie programu ambasadorskiego przyniosło dla niej same Korzyści

Osiągnięte cele:

Finalnie udało się podjąć współpracę z 10 ambasadorami. Choć cel osiągnięto, to firma nie zawiesiła programu i nadal prężnie szuka kreatywnych studentów. Pracodawca wie, że ta inicjatywa zaowocuje pozyskaniem najlepszych i zaufanych pracowników

Studentka również osiągnęła swój pierwszy cel z listy i została wybrana spośród nadesłanych kandydatów.

Case study został opracowany przez specjalistów z firmy Smart MBC

In : Biznes