Przygotowania do sezonu wakacyjnego na wybrzeżu Adriatyku

Polacy bardzo chętnie na miejsce letniego wypoczynku wybierają nieodległe, a słoneczne wybrzeże Adriatyku. Liczba polskich turystów dynamicznie wzrasta – w ubiegłym roku oficjalnie przekroczyła 700 tys. osób. Co ważne, od 2010 r. Komenda Główna Policji w sezonie wakacyjnym organizuje na wybrzeżu Adriatyku polsko-chorwackie patrole. Właśnie wdrożono procedurę doboru kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej misji. Termin zgłoszenia kandydatur mija 15 maja.

Policja, jako instytucja nowoczesna, szybko reagująca na zmiany zachodzące w otoczeniu, potencjalne zagrożenia, ale przede wszystkim wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Polaków rozwijania współpracę międzynarodową gwarantującą bezpieczeństwo polskim obywatelom również poza granicami kraju. Stąd też od 2010 r. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Komendy Głównej Policji, w sezonie wakacyjnym  organizuje polsko-chorwackie patrole na wybrzeży Adriatyku.

Polscy policjanci pomagają policjantom chorwackim w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim pomagają naszym obywatelom spędzającym wakacje w słonecznej Chorwacji. Do zadań policjantów należy:
– podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi w Chorwacji,
– ułatwienie komunikacji z policją chorwacką oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,
– pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji,
– podtrzymanie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami Chorwacji i innych państw.

Dotychczasowa współpraca okazała się na tyle skuteczna i pożądana, nie tylko przez stronę chorwacką, ale również przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Chorwacji, że jest sukcesywnie rozszerzana. Dodać należy, iż widok polskich patroli na wybrzeżu Adriatyku mile zaskakuje polskich turystów, którzy okazują polskim policjantom wiele sympatii.

W bieżącym roku, w myśl Protokółu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski podjął decyzję o skierowaniu do pełnienia służby na terenie Chorwacji trzech dwuosobowych patroli.

Zgodnie z przyjętymi założeniami głównym zadaniem polskich policjantów, którzy mają być oddelegowani do Chorwacji na okres od 1 lipca do 1 września br., będzie pomoc i asysta w czynnościach służbowych podejmowanych przez chorwackich funkcjonariuszy wobec polskich turystów, tak aby zapewnić im jak najbardziej bezpieczny i komfortowy pobyt nad Morzem Adriatyckim.

Mając na uwadze powyższe, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP wdrożyło procedurę doboru kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej misji, na podstawie której Komendant Główny Policji polecił, aby każdy z garnizonów wytypował po dwóch kandydatów.

Kandydaci powinni posiadać: doświadczenie w służbie patrolowej/obchodowej, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, prawo jazdy, umiejętność pływania, znać zasady policyjnej współpracy międzynarodowej oraz posługiwać się językiem angielskim lub chorwackim w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się z partnerami chorwackimi.

Wytypowani kandydaci zostaną poddani procesowi wstępnej selekcji, a następnie przedstawiciele Biura Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, sprawdzą ich umiejętności językowe, wiedzę na temat współpracy międzynarodowej oraz znajomość obowiązujących przepisów i procedur dotyczących pełnienia służby patrolowej.

Policjanci zainteresowani pełnieniem tego rodzaju służby powinni kontaktować się ze swoją komórką kadrową, albowiem termin zgłoszenia kandydatur mija z dniem 15.05.2015 r.

(źródło: BPiRD KGP)

Related Articles