SKAi – rewolucja na rynku pracy

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warzawie razem z instytutem badawczym Millward Bown stworzyła internetową platformę SKAi. Ma ona pomóc uczelniom dopasować ofertę edukacyjną i programy kształcenia studentów do oczekiwań rynku pracy.

W sieci powstał unikalny serwis, który monitoruje losy absolwentów i łączy je z informacjami o potrzebach potencjalnych pracodawców. Jest to możliwe dzięki analizie zawodowej aktywność absolwentów i zapotrzebowania kadrowego w monitorowanych firmach. Ponadto serwis pomaga kandydatom na wyższe uczelnie w wyborze odpowiedniego kierunku studiów. Umożliwia też kontakt pomiędzy studentami, absolwentami i potencjalnymi pracodawcami.

SKAi jest adresowany do czterech grup:

 • Uczniów wybierających kierunek studiów;
 • Uczelni, które będą dostosowywać programy kształcenia do potrzeb rynku pracy;
 • Absolwentów, którzy muszą dostosować wykształcenie i kompetencje do potrzeb pracodawców;
 • Pracodawców, którzy sygnalizują zapotrzebowania na wykształconych specjalistów.

Pierwsza grupa, uczniowie skorzystają na platformie, bo:

 • umożliwi im dostęp do informacji o prognozowanej sytuacji na rynku pracy;
 • pozwoli uzyskać informację o ofercie wyższych uczelni i oczekiwaniach pracodawców;
 • dostarczy wiedzę o uczelniach i wydziałach;
 • platforma pomoże zarekomendować uczelnie na podstawie preferencji aplikantów.

Uczelnie skorzystają na SKAi poprzez:

 • monitorowanie losów absolwentów;
 • informowanie młodych ludzi, podejmujących decyzje edukacyjne, o swojej ofercie;
 • pozyskiwanie informacji o skuteczności własnych programów edukacyjnych;
 • pozyskiwanie wiedzy o koniecznych kierunkach zmian swoich programów;
 • nawiązywanie kontaktów z pracodawcami m.in. poprzez organizowanie praktyk studenckich, oferowanie wiedzy przedsiębiorcom. Będzie to związane ze zwiększeniem otwartości i użyteczności programów kształcenia dla potrzeb pracodawców;
 • współpracę z absolwentami;
 • rekrutację na studia świadomych swoich wyborów uczniów.

Trzecia grupa, która skorzysta na tej platformie to absolwenci:

 • SKAi umożliwi im nawiązywanie kontaktów z pracodawcami (w trakcie studiów poprzez znalezienie stażu i praktyk);
 • da możliwość analizy własnych kompetencji i porównanie ich z potrzebami pracodawców;
 • będzie narzędziem wsparcia kariery zawodowej oraz pomocą w kształceniu.

Ostatnia grupa, pracodawcy skorzystają na tej nowatorskiej metodzie, bo:

 • umożliwia nawiązywanie kontaktów z uczelniami;
 • daje wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów w firmach;
 • wyszukuje wykwalifikowanych pracowników (mniejsze koszty rekrutacji, większe dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców);
 • wpływa na program kształcenia uczelni;
 • dostarcza wiedzę o absolwentach szukających pracy.

Oprócz analiz, raportów i rekomendacji platforma będzie posiadała między innymi „Bazar Wiedzy”. Jest to panel służący do komunikacji uczelni z pracodawcami. Daje możliwość wystawiania ofert prac semestralnych przez wydziały i poszukiwanie odbiorcy wśród pracodawców. Działa też w drugą stronę: sugerowanie przez pracodawców tematów współpracy oraz propozycji praktyk i zgłaszanie zapotrzebowania wydziałom.

Jak korzystać na zarejestrowaniu się na platformie?

Jeśli jest to pracodawca, to przy pierwszym logowaniu, zostanie poproszony o uzupełnienie „Profilu Pracodawcy” oraz „Ankiety”. Ich wypełnienie jest ważne, bo SKAi bez wprowadzonych danych przez wszystkich użytkowników, nie może działać i podawać informacji oczekiwanych przez pracodawców i innych użytkowników. Platforma działa na zasadzie współpracy i wzajemności w zakresie wprowadzania danych i korzystania z wiedzy. Dokonuje się to w procesie przetwarzania danych przez system zarządzania modułami. Są one rdzeniem platformy, stanowią o jej funkcjonalności. Uzupełnienie danych jest niezbędne do odblokowania wszystkich treści zawartych na SKAi.

Jeśli absolwent będzie chciał skorzystać z platformy, to zasada jest taka: logowanie do systemu jest możliwe jedynie po zaproszeniu przez uczelnię. Na skrzynkę mailową absolwenta (w bazie posiada uczelnia), zostanie przesłane zaproszenia z loginem oraz hasłem dostępu. Podczas pierwszego logowania, tylko część oferowanych przez SKAi funkcjonalności będzie dostępna. Aby w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez system, należy uzupełnić sekcje „Ankieta Badawcza” i „Profil Absolwenta”.

Moduł „Uczelnia” zajmuje się badaniem losów absolwentów i umożliwia współpracę z firmami.
Jest przeznaczony dla użytkowników wskazanych przez uczelnię (może to być jeden z wydziałów).

Będzie on opiekował się publicznym profilem szkoły. Zawiadował ofertami badań i prac zaliczeniowych, semestralnych oraz dyplomowych. Utrzymywał kontakt z absolwentami i przedsiębiorstwami w zakresie współtworzenia oraz zamawiania kształcenia absolwentów o określonym profilu kompetencyjnym pod potrzeby pracodawców. Moduł ten składa się z takich części jak: przeglądanie danych; zaproszenia; profil jednostki; ankieta; absolwenci i bazar wiedzy. Logowanie do systemu jest możliwe po utworzeniu przez administratora SKAi konta dla użytkownika danej uczelni.

W module „Uczeń”, użytkownik dowie się, które wyższe uczelnie spełniają jego kryteria. Aby system mógł zarekomendować właściwe uczelnie, korzystający powinien podać:, jaki rodzaj studiów mu odpowiada, w jakiego typu uczelni chciałby studiować, jaki przedmiot go interesuje, gdzie chciałby studiować i jakich zarobków oczekuje po zakończeniu nauki.

Platforma SKAi, to pierwsze i jedyne działające na polskim rynku rozwiązanie gromadzące dane na temat każdej z tych grup. Okazuje się, że prawie połowa Polaków wykonuje pracę nieadekwatną do swojego wykształcenia (według badania „Wykształcenie a praca zawodowa Polaków” Sedlak & Sedlak z 2013 r.).

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Łukawska
Task Force Consulting Sp. z o.o.
E: k.lukawska@tfc.com.pl
T: +48 22 855 56 85
K: +48 690 367 466

Finansowanie:

Projekt jest, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie
4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Wykonawcą narzędzia informatycznego
(z zastosowaniem sztucznej inteligencji) jest Ośrodek Przetwarzania Informacji-Państwowy Instytut Badawczy.

Realizacja:

Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem w partnerstwie z Instytutem badawczym Millward Brown S.A. a wykonawcą narzędzia informatycznego (z zastosowaniem sztucznej inteligencji) jest Ośrodek Przetwarzania Informacji-Państwowy Instytut Badawczy.

In : Biznes

Related Articles