Spółki przedłużają terminy płatności, aby móc finansować rozwój działalności

Eksperci Euler Hermes przeprowadzili analizę okresu pomiędzy dostawą towarów a zapłatą za nie, stanowiącego okres regulowania należności w dniach (Days Sales Outstanding – DSO). DSO to powszechnie uznawany i popularny wskaźnik kondycji firm oraz potencjalnych opóźnień finansowych wobec firm w dalszej części łańcucha dostaw.

Autorzy opracowanej przez Euler Hermes analizy zatytułowanej “Payment Behavior – Who’s Paying The Piper” przewidują, że – przez czwarty rok z rzędu – w 2015 roku zmianie nie ulegnie światowe średnie DSO wynoszące 66 dni, choć występują znaczne różnice między rynkami rozwiniętymi a rozwijającymi się, jak również między poszczególnymi sektorami i firmami.

„Dane sugerują, że firmy wciąż bazują na przedłużonym kredycie, a w skali globalnej nie widać skrócenia okresów płatności” mówi Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. „Firmy na rynkach rozwijających się otrzymują zapłatę o pięć dni później niż firmy działające w gospodarkach rozwiniętych, podczas gdy w 2007 roku otrzymywały zapłatę o 10 dni wcześniej od nich. Firmy muszą szczególnie uważnie wypatrywać oznak trudności finansowych wśród swoich klientów w rozwijającej się części świata.”

W ujęciu ogólnym, wskaźnik DSO na rynkach rozwijających się ulegnie w 2015 roku wydłużeniu do 69 dni. Rosja, Chiny i Brazylia są liderami w zakresie wzrostu zaległości. W Chinach nastąpiło znaczące wydłużenie typowego cyklu regulowania należności (+22 dni w okresie od 2007 do 2015). Zmianę zachowań płatniczych chińskich firm tłumaczą trzy główne czynniki:
•    chińskie firmy zabiegają o międzynarodowych klientów, którym jako dostawcy oferują kredyt, aby pozyskać nowy biznes;
•    chińskie firmy odczuwają spowolnienie gospodarcze występujące w swoim kraju i przenoszą trudności płatnicze na własnych dostawców i klientów;
•    kredyt między firmami stał się jednym z głównych alternatywnych źródeł finansowania, wraz ze spadkiem dostępności kredytów bankowych oraz bankowości cienia w ostatnim roku.

Dla porównania, na 2015 rok przewidywane jest niewielkie zmniejszenie średniego wskaźnika DSO w gospodarkach zaawansowanych do poziomu 64 dni z odnotowanych w 2014 roku 65 dni, ponieważ wraz z poprawą sytuacji gospodarczej firmy na tych rynkach ponownie gromadzą więcej gotówki i są w stanie szybciej regulować swoje zobowiązania.

Z wyjątkiem sektora ropy naftowej i gazu, wszystkie pozostałe branże cierpią z powodu szybkiego zwiększenia wskaźnika DSO (wydłużenia okresu obiegu należności) na rynkach rozwijających się. Ewolucja jest najbardziej uderzająca w zakresie sektorów technologicznego (maszynowego), towarów przemysłowych oraz motoryzacyjnych, będących kluczowymi sektorami dla tych rynków. Pierwsze dwa sektory wykazują również najdłuższy cykl regulowania należności w dniach, który wynosi w ich przypadku odpowiednio 91 oraz 75 dni.

„Wyjątek dotyczący sektorów ropy naftowej i gazu można tłumaczyć nadmierną akumulacją środków pieniężnych w dużych firmach. Ta nadmierna płynność pozwala firmom w zaawansowanych gospodarkach na większą elastyczność w zakresie terminu, w jakim mogą dokonywać płatności ich klienci. Taka sytuacja nie utrzyma się w długiej perspektywie czasu, ponieważ spadek cen ropy i potrzeba nowych inwestycji zwiększy ograniczenia w zakresie płynności.” dodaje Marc Livinec, ekonomista specjalizujący się w tym sektorze w Euler Hermes oraz jeden z autorów raportu.

Przeprowadzona przez Euler Hermes analiza wykazała również, że spółki włoskie nadal otrzymują płatności bardzo wolno – średnie DSO wynosi w ich przypadku 99 dni, o 33 dni powyżej globalnej średniej. DSO spółek włoskich ulega dalszemu przedłużeniu do 148 dni w sektorze chemikaliów oraz do 149 dni w sektorze technologii. Dla porównania, firmy chińskie i indyjskie otrzymują płatności średnio w ciągu odpowiednio 74 i 77 dni, a najszybciej (przy średnim DSO wynoszącym 47 dni) zapłata trafia do firm holenderskich.

Działalność w obszarze B2B (towarów i usług na rzecz innych firm, inwestycyjnych) nadal charakteryzuje się dłuższym średnim DSO niż w przypadku firm B2C (skierowanych na rynek konsumencki), ponieważ firmy mające bezpośredni kontakt z klientem końcowym otrzymują płatności o wiele szybciej niż firmy, których dotyczy kredyt między firmami.

Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes, odpowiedzialny w za ocenę ryzyka dodaje: „Polscy eksporterzy powinni wziąć pod uwagę wskaźnik obiegu należności w poszczególnych krajach. Wolniejszy spływ należności w krajach rozwijających się czy np. we Włoszech oznacza, iż także oni sprzedając na te rynki otrzymają swoje pieniądze w podobnych terminach. Postulowane zwiększenie polskiego eksportu na rynki rozwijające się wiązać się musi zatem z gotowością do dłuższego kredytowania odbiorców. Warto więc czasami poszukać odbiorców na tradycyjnych rynkach, np. w Holandii – gdzie panuje większa konkurencja, ale sprzedaż wiąże się z mniejszymi kosztami kredytowania odbiorców.”

***
Firma Euler Hermes to globalny lider w zakresie ubezpieczeń kredytu handlowego i uznany specjalista w obszarze obligacji, gwarancji i windykacji. Posiadając ponad 100 lat doświadczenia, firma oferuje klientom korporacyjnym usługi finansowe wspierające zarządzanie finansami i należnościami handlowymi. Jej własna sieć badawcza monitoruje i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich i ponadnarodowych firm działających na rynkach wytwarzających 92% światowego PKB. Posiadając centralę w Paryżu, firma jest obecna w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 6.000 pracowników. Firma Euler Hermes jest spółką zależną firmy Allianz, notowana na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) i posiada rating AA- od Standard & Poor’s and Dagong Europe. Firma osiągnęła skonsolidowane obroty w  wysokości 2,5 mld euro w roku 2014 i ubezpieczyła transakcje handlowe na kwotę 860 mld euro na koniec roku 2014. Dalsze informacje: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes.

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku – Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.

 

Related Articles