Sprawdź przed wyborami, jak głosować

W tym roku wybierzemy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po raz pierwszy wybory do rad gmin – z wyjątkiem miast na prawach powiatu – odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Zmiana w ordynacji wyborczej oznacza nowy podział na okręgi, których w danej gminie będzie tyle, ile osób liczy jej rada. Zagłosujemy na jednego kandydata, a mandat uzyska osoba, która otrzyma największą liczbę głosów. Wybory do rad w miastach na prawach powiatu, rad powiatów i sejmików województw odbędą się na starych zasadach, tzn. w systemie proporcjonalnym. W głosowaniu na wójta, burmistrza i prezydenta miasta zwycięży ten, kto otrzyma więcej niż połowę oddanych głosów. Jeśli nikt nie uzyska wystarczającego poparcia, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury, do której zakwalifikuje się dwóch kandydatów.

Specjalne udogodnienia powstały z myślą o niepełnosprawnych. Jeśli lokal wyborczy nie będzie spełniał odpowiednich warunków, będą oni mogli przepisać się do innego na terenie tego samego okręgu. „Ci o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie” – mówi serwisowi infoWire.pl Krzysztof Lorentz z Państwowej Komisji Wyborczej. „Z pierwszej formy mogą skorzystać również osoby, które w dniu wyborów mają ukończone co najmniej 75 lat” – dodaje. W takich sytuacjach należy złożyć wymagane dokumenty w urzędzie gminy.

Otrzymamy kilka kart do głosowania – w różnych kolorach. Zawierać będą instrukcję, w jaki sposób oddać ważny głos. Pamiętajmy, że w wyborach samorządowych nie są ważne zaświadczenia o prawie do głosowania, które mogłyby być wykorzystane przez osoby przebywające z dala od miejsca zamieszkania – trzeba głosować na terenie swojego okręgu wyborczego.

infoWire.pl

Related Articles