Superkomputery w służbie edukacji – konferencja Huawei

Warszawskie wydarzenie zgromadziło 200 osób. Naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej,  partnerzy z Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii z sektora IT, poruszyli problematykę rozwiązań infrastrukturalnych, dostosowanych do potrzeb środowisk naukowych.

Technologie HPC używane są m.in. w meteorologii, astronautyce, mapowaniu satelitarnym, przemyśle chemicznym, przy poszukiwaniu źródeł energii. Wykorzystuje się je zarówno w instytucjach publicznych, jak i komercyjnych jednostkach badawczych.

Specjaliści zaprezentowali przykłady najciekawszych wdrożeń IT w placówkach naukowych na całym świecie. Jedną z największych implementacji Huawei w ostatnich miesiącach jest budowa infrastruktury klastrowej z 250 serwerów i połączenie jej z istniejącą – PL-Grid w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejnym dużym projektem w Polsce jest uruchomienie w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym nowoczesnego rozwiązania w zakresie klastra chłodzonego cieczą. Jest to jeden z najbardziej wydajnych klastrów HPC w regionie Europy Środkowej. Huawei realizuje także projekty w krajach skandynawskich i na Bałkanach.

Uczestnicy konferencji mogli się przekonać, jak w znaczący sposób zwiększyć moce obliczeniowe i zaoszczędzić środki inwestycyjne. Zaprezentowane przez Huawei systemy można elastycznie dostosowywać do istniejących w danej placówce struktur, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów infrastrukturalnych.

Specjaliści poruszyli na wydarzeniu kwestie bezpieczeństwa archiwów uniwersyteckich i systemów antyplagiatowych. Mówili o rozwiązaniach dla bibliotek cyfrowych i pokazali kilka ciekawych przykładów ich funkcjonowania w różnych miejscach na świecie. Eksperci Huawei przedstawili również narzędzia do realizacji uniwersyteckich wideokonferencji i zademonstrowali jak użyć ich w procesie e-learningu.

Potrzeby sektora edukacji są szczególnie ważne dla budowanych przez nas systemów efektywnego zarządzania danymi. Środowiska naukowe stawiają przed nami niezwykle wyśrubowane wymagania, dotyczące ciągłego zwiększania mocy obliczeniowych przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu wkładów inwestycyjnych. – mówi Artur Pająk, Senior Product Manager Huawei Polska. – Inspiruje nas to do tworzenia rozwiązań uniwersalnych. Dzięki temu jesteśmy idealnym partnerem dla edukacji i wiemy, że kierunek, jaki obraliśmy, przyczynia się do rozwoju technologii przyszłości w tym sektorze – dodaje Artur Pająk.

Eksperci Huawei przewidują, że w ciągu 5 lat, rozwój nowoczesnych technologii spowoduje wzrost ilości centrów superkomputerowych w ośrodkach akademickich. Wdrożenia Huawei umożliwiają naukowcom na całym świecie prowadzenie badań w oparciu o symulacje i obliczenia z wykorzystaniem klastrów komputerów, zapewniając przy tym wygodny dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych. Obecnie Huawei pracuje nad możliwościami wykorzystania nowoczesnych Data Centers i rozwiązaniami zmniejszającymi koszty operacyjne oraz zużycie energii w placówkach naukowo – badawczych.

In : Tech

Related Articles