• Sprawdź przed wyborami, jak głosować

    W tym roku wybierzemy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po raz pierwszy wybory do rad gmin – z wyjątkiem miast na prawach powiatu – odbędą się w jednomandatowych okręgach

    Read more ...
  • Nie kuś losu i idź na wybory!

    Frekwencja w wyborach samorządowych jest niższa w porównaniu z parlamentarnymi i prezydenckimi. A przecież to wynik tych pierwszych jest szczególnie ważny dla naszego codziennego

    Read more ...