Upadki wśród seniorów

Upadki są 6 przyczyną śmiertelności wśród osób starszych, a także główną przyczyną śmierci spowodowanej nieszczęśliwymi wypadkami. Co trzecia osoba w wieku powyżej 65 lat, mieszkająca samodzielnie, doznaje upadku przynajmniej raz w roku. Dla osoby starszej każdy upadek to ryzyko bezpośrednich urazów
i późniejszych powikłań.

Często jest tak, że osoba starsza doznaje największych szkód nie bezpośrednio
w efekcie upadku, lecz w tracie leczenia urazów. Długotrwała rekonwalescencja zwykle wiąże się
z unieruchomieniem w łóżku. Może to powodować poważne powikłania: zakrzepicę żył głębokich, odwodnienie, zapalenie płuc i inne infekcje, odleżyny czy przykurcze w stawach. Tego rodzaju problemów powodują, że chory staje się zależny od otoczenia. Pojawiają się też stany lękowe czy nawet depresja
– wyjaśnia prof. Michael Davidson, współautor wielu badań geriatrycznych i badacz w tym zakresie, a także współzałożyciel Angel Care, centrum seniora powstającego we Wrocławiu.

Jakie są przyczyny upadków starszych osób? To m.in. choroby układu krążenia, hipoglikemia, osteoporoza czy zapalenia stawów, ale nawet zdrowi seniorzy narażeni są na upadki bardziej niż osoby młodsze. Im starsi jesteśmy, tym gorzej orientujemy się w przestrzeni (wpływają na to zwłaszcza zaburzenia narządu równowagi
i słuchu oraz mamy słabszy wzrok). Nieraz dochodzą do tego spadki ciśnienia, problemy żołądkowo-jelitowe czy odwodnienie.

Jeśli seniorzy zaniedbują ćwiczenia fizyczne, to na dodatek szybko pogłębiają się ograniczenia mobilności związane z naturalnym procesem starzenia. Mięśnie są słabsze, a układ szkieletowy mniej odporny, co bezpośrednio przekłada się na zagrożenie upadkiem – dodaje dr Patryk Piotrowski, psychiatra z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu specjalizujący się m.in. w psychogeriatrii.

 

Related Articles