W jakie towary inwestować na Forex?

Choć o Forex mówi się jako o międzynarodowej giełdzie walutowej, w rzeczywistości inwestorzy mogą zarabiać również na handlu towarami. Co warto o nich wiedzieć? Na jakie towary postawić, by szybko zarobić?

Inwestowanie na Forex zawsze zaczyna się od szukania przez zainteresowanego odpowiedzi na pytanie: „w co inwestować?”. Później inwestor może wybrać konkretny instrument i skupić się na poszukiwaniu informacji, które pozwolą mu trafnie prognozować przyszłe ceny i tym samym zarabiać. Ci, którzy wybiorą mniej popularne na Forex towary, muszą jeszcze zastanowić się nad konkretnym produktem.

Towary na Forex to zróżnicowana grupa produktów i surowców. A skoro tak, to inwestor ponownie musi odpowiedzieć sobie na pytanie: „w co inwestować?”. Zasadniczo wybór sprowadza się do towarów nietrwałych (np. cukier, kawa, bawełna, kakao) i surowców energetycznych (np. olej opałowy i gazowy, ropa brent czy WTI). To, na jaki konkretnie zdecyduje się inwestor, powinno zależeć wyłącznie od jego wiedzy.

W co inwestować na Forex? Ropa nie zawsze jest pewna

Światowe zapotrzebowanie na ropę naftową jest olbrzymie, ale nie oznacza to, że jest ona zawsze najlepszym wyborem dla inwestora. Przykładem jest 2008 r. Wówczas cena baryłki tego surowca spadła o ponad 100 dolarów i tylko niewielka część uczestników rynku uchroniła się przed stratami. I choć na handlu ropą rzeczywiście można zarobić, niezbędne jest wykazanie się czujnością i baczne śledzenie doniesień informujących o wydobyciu czy sprzedaży ropy.

Jakie informacje mogą mieć wpływ na cenę baryłki ropy naftowej na rynku Forex? Przede wszystkim rozmiar wydobycia tego surowca. Im większy, tym szybciej cena będzie spadać. Jeżeli światowe wydobycie spadnie, to istnieje szansa, że ceny wzrosną. Inwestorzy muszą również cyklicznie zdobywać informacje o światowych zapasach tego surowca.

A może kawa i herbata?

Część inwestorów upatruje swojej szansy na zarobek w handlu towarami nietrwałymi, czyli np. kawą, herbatą czy bawełną. Osoby decydujące się na takie rozwiązanie faktycznie spekulują, na jakim poziomie będą kształtować się ceny poszczególnych produktów w przyszłości. Zdarza się, że w ten sposób chcą zabezpieczyć swoje interesy – handlują wymienionymi towarami, by utrzymać ich ceny na konkretnym poziomie, bo są np. udziałowcami w rynku spożywczym.

Ceny towarów nietrwałych zmieniają się nie tylko z uwagi na światowe zapotrzebowanie. Dużą rolę odgrywają czynniki atmosferyczne – nadmierne deszcze lub susze mogą spowodować, że ceny poszczególnych produktów będą wzrastać lub maleć. Także sytuacja polityczna i problemy z eksportem mogą wpływać na decyzje podejmowane przez inwestorów.

Liczy się wiedza i dostęp do informacji

Niezależnie od tego, czy inwestor jest zainteresowany ropą naftową, olejem opałowym czy bawełną, jego wybór powinien być podyktowany dostępem do informacji. Jeżeli trader będzie miał problem z dotarciem do nich, to prawdopodobnie będzie podejmował niekorzystne decyzje. Te z pewnością znajdą odbicie w jego portfelu inwestycyjnym.

Related Articles