Własne M na start

Młodzi ludzie, wchodzący w dorosłe życie często borykają się z problemem braku własnego lokum, najczęściej wynikającym z braku środków na jego zakup. Część z nich mieszka z rodzicami, inni wynajmują mieszkanie lub domek. Jednak te rozwiązania nie sprzyjają podejmowaniu długotrwałych planów życiowych, zwłaszcza dotyczących powiększania rodziny. Dla takich osób powstał program „Mieszkanie dla młodych”.

142124285861560000

 

MDM – jak on działa?

Program ten powstał po to, by wspomóc młodych ludzi w kupnie swojego pierwszego „M”. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie wkładu własnego niezbędnego do skredytowania kupna mieszkania lub domu. Program pozwala na zakup mieszkania do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2. Jeżeli nabywca wychowuje minimum trójkę dzieci to limity te zostają podwyższone do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 dla domów, przy czym dopłata zostaje wyliczona maksymalnie do powierzchni 50 m2. Fakt bycia rodzicem wpływa także na wysokość dopłaty, która dla singli wynosi 10%, dla rodziców dwójki dzieci to 20%, zaś dla rodziców trojga i więcej dzieci to 25%. Istotnym warunkiem jest konieczność zaciągnięcia kredytu na okres minimum 15 lat, na co najmniej 50% wartości mieszkania, zaś cena metra kwadratowego nie może przekroczyć limitu cenowego, określonego dla danej lokalizacji. Limity te określane są w trzech grupach: dla miasta wojewódzkiego, dla gmin sąsiadujących z tym miastem oraz trzecia grupa dla pozostałych gmin w województwie.

Następne kryteria to wiek wnioskodawcy, który nie może przekroczyć 35 lat (w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego z partnerów) oraz nieposiadanie innego mieszkania zarówno obecnie jak i w przeszłości.

Wysokość kredytu jaki musimy zaciągnąć by skorzystać z MDM to co najmniej 50% wartości nabywanego mieszkania. Minimalny okres na jaki można zaciągnąć kredyt z dopłatą to 15 lat. Można jednak ten okres wydłużyć, zwłaszcza wtedy, kiedy brakuje nam zdolności kredytowej. Możliwe jest także wcześniejsze spłacenie zobowiązań, jednak kredyt musi być zaciągnięty na wymagane 15 lat.

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu MDM

Dofinansowanie w ramach MDM można uzyskać składając wniosek w jednym z wybranych banków, które przystąpiły do programu: Pekao SA, PKO BP SA, Alior Bank, SGB Bank SA, Getin Noble Bank, BGŻ, BOŚ, BPS, Bank Millennium SA, Euro Bank SA, Deutsche Bank Polska SA, Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. Do wniosku należy także dołączyć pisemne oświadczenie o nieposiadaniu na własność mieszkania lub domu jednorodzinnego. Od tego przepisu są wyjątki kiedy jesteśmy właścicielami części mieszkania (np. współwłasność z rodzicami) lub mieszkanie otrzymaliśmy w spadku. Należy dołączyć także pisemne oświadczenia: o tym, że nabywane mieszkanie będzie służyć do naszych celów mieszkaniowych oraz zaświadczenie, że mieszkanie zostanie zasiedlone po raz pierwszy, wydane przez dewelopera lub inną osobę, która wybudowała mieszkanie w ramach swojej działalności gospodarczej. Ponadto osoby wynajmujące mieszkanie lub posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu składają pisemne zobowiązanie, że rozwiążą umowę najmu lub zrzekną się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia mieszkania w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w ramach której zostajemy właścicielem mieszkania.

Może się zdarzyć, że bank będzie wymagał innych dokumentów w celu stwierdzenia spełnialności wymagań określonych w ustawie. Bank weryfikuje zdolność kredytową wnioskodawców wg swoich wewnętrznych kryteriów. W celu ułatwienia sobie załatwienia spraw związanych z dofinansowaniem dobrze będzie się udać do wybranego przez nas banku, biorącego udział w programie by zapoznać się z niezbędnymi procedurami oraz tym, jakie dokumenty należy zgromadzić. W chwili pozytywnej weryfikacji dokumentów dalsze procedury odbywają się pomiędzy wybranym przez nas bankiem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkanie dla Młodych MDM
Sprawdź najlepszą dopłatę w programie Mieszkanie dla Młodych MDM

Related Articles