Wymiana waluty kanadyjskiej

Kursem walutowym nazwiemy stosunek, w jakim dokonuje się wymiany jakiejś ściśle określonej ilości danej waluty na jednostkę waluty innego kraju. Kurs walutowy jest zależny od wielu czynników, takich jak inflacja, bezrobocie czy PKB. Walutowy kurs jest na tyle ważny, że steruje handlem zagranicznym. Sama waluta zaś jest środkiem płatniczym oraz rozliczeniowym.

142478252885454200

Każdy kto wybiera się do Kanady powinien wymienić swoje pieniądze na dolary kanadyjskie. W XVII oraz XVIII wieku w ówczesnej Kanadzie istniał chaos na rynku walutowym, gdyż w obiegu znajdowało się wiele różnych jednostek monetarnych (francuskie, brytyjskie, hiszpańskie oraz inne). Dopiero w XIX wieku wprowadzono do obiegu pierwsze dolary kanadyjskie.

Przez ponad pół wieku (od 1854 roku do 1914 roku) kurs dolara kanadyjskiego był bardzo stabilny, gdyż miał pokrycie w złocie. Swoją maksymalną wartość dolar kanadyjski osiągnął w 1976 roku, od tego momentu jego wartość systematycznie malała, aby w roku 2004 ulec znów zwiększeniu oraz w 2007 zrównać się z dolarem amerykańskim.

Aktualny kurs kanadyjskiego dolara można sprawdzać na bieżąco, dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu, który codziennie ogłasza średnie kursy walut obcych w złotówkach. Daje nam to możliwość sprawdzenia na jakim poziomie w danej chwili stoi konkretna waluta.

W internecie znajdziemy również tabele, w których można zobaczyć czy następuje tak zwana deprecjacja (spadek) czy przeciwnie – aprecjacja waluty na przestrzeni określonego czasu. Często taka informacja może pomóc w podejmowaniu różnego typu decyzji finansowych, szczególnie gdy pokusić się o dogłębną analizę takiego stanu oraz zbadanie czy efekty będą długoterminowe.

Jak już wspomniano na kurs waluty wpływa bardzo dużo czynników. Bardzo widoczne jest to właśnie w przypadku dolara kanadyjskiego, gdyż spadek wartości można powiązać z takimi wydarzeniami jak I i II wojna światowa lub też wielki kryzys (czyli problemy natury ekonomicznej).
W każdym kraju zachodzą zmiany związane z gospodarką światową, a to determinuje wartość waluty krajowej w stosunku do innej (zagranicznej) jednostki monetarnej.

Related Articles