Zmiany w sprawdzianie szóstoklasisty

Wiosną 2015 r. uczniowie VI klas przystąpią do egzaminu sprawdzającego wiedzę. Z uwagi na wprowadzenie nowej podstawy programowej będzie on miał inną formułę niż dotychczas.

Nowy sprawdzian szóstoklasisty będzie składał się z dwóch części. Pierwsza obejmie zadania z języka polskiego i matematyki. Na ich rozwiązanie uczniowie będą mieli 80 minut. Z kolei druga – to sprawdzian wiedzy z nowożytnego języka obcego. Będzie zawierała ok. 35-45 pytań zamkniętych, na które szóstoklasiści dostaną 45 minut. Obie części zostaną napisane tego samego dnia – 1 kwietnia. Wyniki będą znane w dniu ukończenia szkoły.

Jak mówi serwisowi infoWire.pl dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE): „Główną przyczyną zmian jest harmonizacja całego systemu egzaminów zewnętrznych, tzn. sprawdzianu w VI klasie, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w części podstawowej. Dotychczas mieliśmy bałagan prawny – była podstawa programowa, a obok standardy wymagań egzaminacyjnych”. Teraz zostało to ujednolicone, co ułatwi naukę.

Sprawdzian nie ma progu zdawalności, zatem jego wyniki nie mają wpływu na to, czy dziecko skończy szkołę podstawową i dostanie się do gimnazjum. Jak informuje dyrektor CKE, „sprawdzian ma tylko i wyłącznie funkcję diagnostyczną”. Pomoże nauczycielom zobaczyć, na ile ich metody pracy z uczniami się sprawdzają i jakie znajdują odzwierciedlenie w wynikach procentowych uzyskanych na egzaminie.

infoWire.pl

Related Articles