Kto nie dostanie dotacji z grudniowej puli Instrumentu dla MŚP H2020?

Instrument dla MŚP jest częścią Horyzontu 2020, największego programu dofinansowań innowacji w historii Unii Europejskiej. Program został przewidziany na lata 2014-2020 i w tym czasie małe i średnie firmy mogą zdobyć łącznie 3 miliardy euro. Dotacje są przyznawane projektom w ramach dwóch faz finansowania, a wnioski można składać kilka razy do roku.

Kolejne wyniki Fazy 1

Wyniki kolejnych rozdań wzbudzają emocje. Czy znowu Hiszpania zdobędzie największą ilość grantów? Czy polskim firmom tym razem pójdzie lepiej?  O tym, do kogo trafią dofinansowania z Fazy 1 Instrumentu, przekonamy się już na początku marca. Na tę informację z niecierpliwością czekają firmy, które zgłosiły wnioski w grudniu 2014. Tymczasem Komisja Europejska ujawniła, kto na pewno nie dostanie dotacji.

Masz (złą) wiadomość

W zeszłym tygodniu wiele małych i średnich przedsiębiorstw z całej Europy otrzymało maila z Komisji Europejskiej. Zawierał informację, że złożony wniosek nie uzyskał potrzebnej ilości punktów (tzw. Threshold), niezbędnej do znalezienia się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Wiadomość jest skierowana indywidualnie, nie ma nigdzie listy firm, które się nie zakwalifikowały. Jeśli otrzymaliście takiego maila, wasz projekt niestety nie zostanie sfinansowany.

Mail nie zawiera szczegółowych informacji, dlaczego projekt został odrzucony. Komisja Europejska prosi o cierpliwość i obiecuje, że raporty z oceną (tzw. Evaluation Summary Report) powinny trafić do firm w ciągu dwóch tygodni.

Evaluation Summary Report – co w nim znajdziemy

W Fazie 1 wniosek może łącznie zdobyć 15 punktów, po 5 punktów w każdej sekcji. Żeby znaleźć się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania, należy otrzymać co najmniej 13 punktów. Warunkiem koniecznym jest również otrzymanie minimum 4 punktów w każdej sekcji.

W Evalution Summary Report znajdziemy oceny punktowe: łączną ocenę wniosku i ocenę każdej sekcji oraz ocenę opisową każdego kryterium. W ramach oceny opisowej możemy otrzymać: excellent, very good, good, fair i poor. Oceny każdego kryterium odpowiadają następującym wartościom: poor: 0-0.99, fair: 1-1.99, good: 2-2.99, very good: 3-3.99 i excellent: 4-5.0. Z raportu można dowiedzieć się w której sekcji są problemy, jednak nie ma wyjaśnienia, co jest nie tak, ani jak to poprawić.

Nie dostałem maila, czy to znaczy, że dostanę dotację?

Firmy, które nie otrzymały takiego maila, mogą spodziewać się, że przekroczyły minimalne progi i znajdują się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. To, czy dostaną dotacje, będzie zależało od dostępnego budżetu i tego, jak poszło innym firmom. MŚP, które otrzymają dofinansowanie, powinny zostać o tym poinformowane na początku marca. Otrzymają maila z informacją, że w systemie online jest gotowa ocena wniosku. Wówczas rozpocznie się proces administracyjny prowadzący do podpisania umowy potwierdzającej przyznanie grantu przez Komisję Europejską. Taki proces trwa około 4 tygodni. Firmy, które przekroczyły minimalne progi, ale nie dostały dofinansowania z braku środków, mogą próbować szczęścia w kolejnych rozdaniach.

Nie udało się – co dalej?

Firmy mogą ponownie zgłaszać swój wniosek w kolejnych rozdaniach, w tej samej lub poprawionej formie. Ze względu na to, że feedback na temat wniosku jest ograniczony, przedsiębiorcom trudno jest nanieść poprawki w taki sposób, żeby zwiększyć szanse na dotację. O pomoc w ocenie wniosku można zwrócić się do Krajowego Punktu Kontaktowego odpowiedzialnego za program Horyzont 2020 lub do firm doradczych, wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu tego typu dofinansowań.

 

Ateknea Solutions jest grupą czterech firm badawczo-innowacyjnych, która od ponad 15 lat wspiera przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej przy pozyskiwaniu unijnych dofinansowań oraz realizacji projektów. Zespół Ateknea to ponad 130 doświadczonych ekspertów: inżynierów, menedżerów projektu, deweloperów i naukowców. Firma ma biura regionalne w Barcelonie, Brukseli, Budapeszcie, Krakowie i Valettcie. W 2014 roku Ateknea Solutions rozpoczęła aktywną działalność na polskim rynku.

Naszym priorytetem jest profesjonalna pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w kompleksowej realizacji projektów R+D+I (Badania, Rozwój, Innowacje) od startu projektu do jego zakończenia. Nasi eksperci udzielają pełnego wsparcia technicznego niezbędnego do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na rynek. Pomożemy również w napisaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie i zapewnimy obsługę administracyjną całego procesu.

newseria.pl

Related Articles