Polscy nauczyciele są już cyfrowi, a polskie szkoły będą za chwilę

W 20 krajach na całym świecie opublikowano dzisiaj wyniki badania „Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży ICILS 2013”. Polscy uczniowie znaleźli się na 5 miejscu zaraz za swoimi rówieśnikami z Czech, Kanady, Australii czy Danii. Niepokoi jednak wynik w zakresie używania nowoczesnych technologii w szkołach: w tej dziedzinie Polska znalazła się dopiero na ostatnim miejscu.

Według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych polscy nauczyciele deklarują bardzo wysoki poziom własnych kompetencji cyfrowych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu prywatnym. Niestety w żadnym stopniu nie przekłada się to na ich pracę w szkole. Okazuje się, że co dziesiąty nauczyciel w ogóle nie wykorzystuje komputerów w nauczaniu, a niemal co czwarty robi to rzadziej niż̇ raz w miesiącu. Jedynie 18% nauczycieli codziennie korzysta z nowych technologii w pracy z uczniami, a co drugi pedagog wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne raz w miesiącu.

W świetle tych badań największy nacisk powinniśmy położyć na wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do podstawy programowej w większym stopniu, niż ma to miejsce dotychczas. Jedna lekcja informatyki tygodniowo to zdecydowanie za mało – mówi Blanka Fijołek, Senior CSR & Sponsorship Manager Samsung Electronics Polska – Dzieciom trzeba pokazać, że technologie mogą pomóc im w nauce innych przedmiotów, że umiejętność świadomego jej wykorzystania daje możliwości kreowania i bycia twórcą, a nie biernym użytkownikiem sprzętu.

Na autorytecie nauczyciela powinien się opierać każdy proces nauczania, również proces nauczania w zakresie kompetencji cyfrowych. System edukacji w Polsce nie daje jednak nauczycielom wiedzy jak wykorzystywać ICT w pracy z uczniem. Brakuje szkoleń, brakuje tych kompetencji na poziomie przygotowania przyszłych pedagogów na studiach. Tę lukę stara się zapełnić program Mistrzowie Kodowania, który opiera się na szkoleniu nauczycieli na zasadzie train the trainers (szkolenia trenerów) i wykorzystaniu potencjału liderów rekrutowanych spośród nauczycieli biorących udział w poprzednich edycjach programu. Zasadność tego modelu potwierdzają opublikowane wyniki badań [1]

Nauczyciele rozwijają̨ kompetencje w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu przede wszystkim poprzez obserwowanie swoich kolegów – robi tak czterech z dziesięciu nauczycieli w polskich gimnazjach. (…) jest to tendencja widoczna w rozmaitych badaniach dotyczących sposobów nabywania kompetencji cyfrowych, dla rozwoju których kluczowe znaczenie ma edukacja nieformalna poprzez wymianę̨ doświadczeń́ oraz metodę̨ prób i błędów

Technologie cyfrowe zmieniają oblicze systemu edukacji, co potwierdza program Mistrzowie Kodowania, który nie tylko rozwijają podstawowe umiejętności komunikacyjne i technologiczne, ale również zmieniają polski system edukacji. W II edycji Mistrzów Kodowania 36 trenerów podczas kilkudziesięciu szkoleń w całej Polsce przeszkoliło ponad 1300 nauczycieli. Twórcy programu cały czas działają na rzecz upowszechnienia wykorzystania nowoczesnych technologii w polskiej szkole, co jak udowodniło badanie Instytutu Badań Edukacji, nadal jest bardzo potrzebne.

[1] Raport z badania „Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży ICILS 2013”, Instytut Badań Edukacji 2014

Dostarczył: infoWire.pl / Źródło: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

Related Articles