Rosnące znaczenie Content Marketingu w promowaniu marki

Marketerzy coraz więcej swojej uwagi poświęcają na content marketing. Jest to nic innego jak próba współpracy z klientem poprzez odwrócenie dotychczasowego kierunku firma – klient.

W przypadku content marketingu to nie firma ma za zadanie docierać w sposób inwazyjny, czy czasem wręcz natarczywy do klienta, lecz to ten drugi ma zainteresować się firmą. Jest to wykonalne poprzez odpowiednio skierowaną informacje do klienta, z głównym naciskiem na danie odpowiedzi klientowi na zadane przez niego pytanie bez potrzeby kontaktu z pracownikami firmy. A zatem, celem content marketingu jest nie tyle faszerowanie klienta informacjami, które on sam nie za bardzo chce posiadać lecz wejście z nim w pewnego rodzaju interakcję, która będzie stanowić istotny element do jego pozyskania.

Na czym owa interakcja ma polegać…?

Otóż przede wszystkim na umiejętnie prowadzonej kampanii na portalach społecznościowych lub stronie internetowej firmy. Publikowane teksty, artykuły czy też klipy wideo mają na celu odpowiadać na pytania jakie postawiłby potencjalny klient. Aby lepiej zobrazować przykładem może być prowadzenie bloga na stronie firmy, który to stanowiłby odpowiedź na zadane pytania potencjalnych klientów. Artykuły powinny nie być swoistym słowotokiem uszeregowanym pod kontem słów kluczowych, lecz rzetelną próbą konwersacji. Coraz bardziej doceniane są także kanały prowadzone na portalach typu Facebook czy Twitter. Doskonałą metodą jest segmentacja pytań, wątpliwości czy też opinii wysuwanych przez klientów poprzez pytania zadawane „drogą społecznościowej wymiany informacji”.

Rzecz w tym aby móc w odpowiedni sposób daną wiedzę: zgromadzić, usystematyzować, poddać analizie, wyciągnąć właściwe wnioski płynące z analizy, dostosować informację do klienta oraz wdrożyć daną strategię. Nawiązanie kontaktu z klientem w tak popularnym miejscu jakim jest Facebook wydaje się z punktu widzenia odpowiedzialnego prowadzenia biznesu czymś nieuniknionym.

Coraz większy rozwój programów edukacyjnych finansowanych przez poszczególne firmy, kontakt z klientem on-line na kanałach społecznościowych czy też rosnąca popularność blogów tematycznych ma na celu ukierunkować klienta na poszczególną firmę czy produkt, a więź, która poprzez interakcję będzie nawiązana przysporzy pożytek obu stronom. Według statystyk, najlepsi marketerzy blisko jedną trzecią swojego budżetu przeznaczają na tzw. content marketing. Co istotniejsze 60% zamierza zwiększyć wydatki na tą metodę marketingową.

In : Biznes

Related Articles