Wicepremier Piechociński o konkurencyjności branży farmaceutycznej w Polsce i UE

Perspektywy wsparcia dla krajowego przemysłu farmaceutycznego i jego rola w gospodarce to główne tematy posiedzenia Zespołu do spraw konkurencyjności branży farmaceutycznej, który po raz trzeci spotkał się w Ministerstwie Gospodarki 25 lutego 2015 r. W spotkaniu wziął udział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.

Wicepremier Piechociński przypomniał, że do zadań powołanego 26 maja 2014 r. zespołu należy wypracowywanie rekomendacji dotyczących rozwoju branży farmaceutycznej i jej udziału w polityce gospodarczej kraju. – Czekamy na zwłaszcza na propozycje inicjatyw mających na celu wzrost konkurencyjności branży. Liczymy na aktywny udział jej przedstawicieli w procesie stanowienia prawa – podkreślił.

Jak zaznaczył Janusz Piechociński, obecnie polski sektor farmaceutyczny umacnia swoją pozycję w przestrzeni międzynarodowej, a w szczególności ogólnoeuropejskiej. – Jednolity rynek UE powinien znaleźć oparcie w deregulacjach i tworzeniu uproszczeń dla funkcjonujących na nim przedsiębiorstw – powiedział. Jak zauważył, impulsem do tych działań są także debaty prowadzone w ramach negocjacji umowy o wolnym handlu UE-USA (TTIP). – Ministerstwo Gospodarki prowadzi konsultacje z przedstawicielami przemysłu. Wczoraj swoje sugestie zgłaszali właśnie reprezentanci branży farmaceutycznej i kosmetycznej – powiedział. Zachęcił także do angażowania się w projekty realizowane przez Ministerstwo Gospodarki, m.in. rozwój specjalnych stref ekonomicznych i rozbudowę systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce.

 

mg.gov.pl

In : Biznes

Related Articles