Zatrzymani w związku nieprawidłowościami przy budowie dróg

8 osób zatrzymanych, 1 zarzut łapownictwa biernego, 2 zarzuty łapownictwa czynnego, 6 zarzutów oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz 2 zarzuty nadużycia władzy i zmowy przetargowej – to tylko wstępny efekt pracy policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Opolu i Prokuratorów Wydziału VI Prokuratury Okręgowej w Opolu.

 Policjanci z KWP w Opolu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu, prowadzą śledztwo dotyczące przestępstw korupcyjnych. O ich popełnienie podejrzani są urzędnicy oraz przedsiębiorcy z terenu województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Głównym wątkiem prowadzonego postępowania jest podejrzenie przyjmowania od przedsiębiorców korzyści majątkowych przez dyrektora jednego z zarządów dróg powiatowych województwa opolskiego. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna miał przyjmować pieniądze w zamian za zatwierdzenie odbioru prac budowlanych polegających na odbudowie odcinków dróg powiatowych oraz zaniechanie wykonania czynności kontrolnych przez podległych mu pracowników zarządu dróg powiatowych.

Drugim wątkiem postępowania było niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień przez urzędniczkę zajmującą się sprawami budowy i utrzymania dróg jednego z urzędów gminy powiatu opolskiego. Jest ona podejrzewana o porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą, który starał się o wygranie przetargu na modernizację i remont chodników na terenie kilku miejscowości powiatu opolskiego o wartości ponad 500 tys. złotych. Jak wynika z ustaleń, pracowniczka urzędu miała mu przekazywać  istotne informacje dotyczące postępowania przetargowego.

Kolejny wątek śledztwa dotyczy oszustwa w zamian za korzyści majątkowe przy dokonywaniu pomiarów ilości materiałów wykorzystanych do budowy dróg, a także zgodności wykonania tych dróg z wymogami określonymi w normach jakościowych, projektach i obowiązujących przepisach oraz specyfikacjach technicznych. Wykonawcy dróg podejrzewani są o zaniżanie ilości stosowanej podbudowy drogi oraz masy bitumicznej.  Współpracujący z nimi laboranci z terenu województwa śląskiego prawdopodobnie mieli fałszować wyniki swoich pomiarów. Wszystko po to, aby zalegalizować działania innych podejrzanych w tej sprawie.

Wartość inwestycji, których dotyczy ta sprawa, przekracza 10 mln  złotych. Śledczy przewidują dalszy rozwój tej sprawy.

Przypomnieć należy o dobrodziejstwie wynikającym z art. 229 § 6 kk, czyli o tzw. bezkarności sprawcy łapownictwa czynnego, która mówi o tym, że osoba, która wręczy korzyść majątkową osobie pełniącej funkcję publiczną i korzyść ta zostanie przyjęta, a sprawca zawiadomi o tym fakcie organy powołane do ścigania przestępstw, zanim te organy się o tym dowiedzą, to osoba wręczająca pozostaje bezkarna.

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do Prokuratury Okręgowej w Opolu lub do Wydziału Do Walki z Korupcją KWP w Opolu, mogą skorzystać z w/w dobrodziejstwa.

(KWP w Opolu / mg)

Related Articles