Żywność i paliwo będą tańsze

Sytuacja gospodarcza na świecie może znacznie wpłynąć na sytuację Polski w 2015 roku. Inne państwa zanotowały znaczną poprawę w sytuacji gospodarczej. Dla nas oznacza to deflacje, czyli spadek cen. Żywność czy paliwo będą tańsze, szacuje Narodowy Bank Polski. Wzrost gospodarczy Polski w latach 2015-2017 wyniesie ok 3%, to są dobre informacje. Na rynku pracy również ma zajść poprawa, społeczeństwo nie będzie obawiało się zwolnień czy braku zatrudnienia. Prognozy na ten rok są bardzo dobre, a jak mówi Jacek Kotłowski trzeba być dobrej myśli.

newsrm.tv

Related Articles